Blue Flower

 

 

 

 

Atat persoanele fizice cat si cele juridice pot accesa contul pentru aflarea situatiei financiare dând clic pe butonul din meniul principal Plata electronica impozite si taxe

Pentru aceasta trebuie depusă o cerere in care se solicita atribuirea unui cont și a unei parole de acces. Modelele de cerere sint afisate pe site, in capitolul Plata electronica impozite si taxe sau, pentru persoane fizice aicipersoane juridice aici

 

Politica Primăriei Oraşului Găeşti in domeniul calitatii

Primăria Oraşului Găeşti este o structură funcţională cu activitate permanentă, compusă din Primarul, Viceprimarul, Secretarul şi Aparatul Propriu de Specialitate al Primarului orasului Găeşti, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Considerăm client al nostru orice membru al colectivităţii locale, persoane fizice si juridice sau alte instituţii şi autorităţi ale statului care apelează la serviciile noastre şi vom acţiona continuu pentru îmbunătăţirea calităţii acestora. 

           In acest sens ne-am stabilit si urmarim cu consecventa  atingerea  obiectivelor generale ale primariei, orientate spre o dezvoltare socio-economică durabilă a colectivităţii locale prin :

      ØCresterea gradului de satisfactie a cetateanului;

      ØGestionarea eficienta a banului public;

      ØImbunatatirea urbanistica a orasului;

      ØEficientizarea cheltuielilor publice;

       ØImplementarea unui sistem de control intern/managerial eficient la nivelul institutiei , conform OMFP 946/2005, republicat.

          Pentru atingerea acestor obiective, institutia noastră are stabilit, implementat si  mentinut un sistem integrat de management al calităţii  în conformitate cu cerintele  standardului SR EN ISO 9001: 2008  si a celor din OMFP 946/2005, republicat. Cerinţele acestui sistem sunt documentate în Manualul Managementului Calităţii si in procedurile operationale specifice pe compartimente(birouri, servicii, sectoare).

Eu, împreună cu tot personalul Primăriei, ne angajăm să respectăm cerinţele sistemului de management al calităţii şi să-l îmbunătăţim continuu.

În acest scop am numit prin dispozitie Comisia de Control Intern si Managerial cu atributii bine definite pentru :

  • a se asigura că procesele sistemului de management al calităţii sunt stabilite, implementate şi menţinute,
  • a raporta despre funcţionarea sistemului de management al calităţii şi despre orice necesităţi de îmbunătăţire,
  • a se asigura că este promovată conştientizarea cerinţelor clientului în cadrul Primăriei.

Pornind de la obiectivele generale ale primăriei, se stabilesc periodic obiective ale calităţii specifice pentru toate compartimentele primăriei, care desfăşoară activităţi ce influenţează calitatea serviciilor. Aceste obiective sunt exprimate în termeni concreţi şi măsurabili şi periodic se analizează gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite.

 

 

 Primar,

 ing. Iacobuţă Dan Eugen