Servicii publice subordonate

Serviciul Administrație Publică

CONDUCERE:

Șef serviciu:  Dima Mioara
CONTACT:

Tel:  (0245) -606-081; -606-082; -606-083; interior 109
E-mail:  primaria.gaesti@yahoo.com
PROGRAM DE LUCRU:

Luni - Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00
DESCRIERE:

Atribuții principale:
Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul îndeplinește atribuțiile ce decurg din aplicarea O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, răspunde de relația cu societatea civilă, conform Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, fiind în același timp structura care pune în aplicare dispozițiile Legii nr.215/2001 a administrației publice locale.