HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2023

Nr. / Dată

Denumire hotărâre Stare hotărâre Acțiuni


Nr. 91

25.08.2023


✔️ Hotărâre privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL Transformare Digitală a Spitalului Orășenesc Găești PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA 7 - Transformare digitală INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 90

27.07.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea contractului de asociere intre Orasul Gaesti si Fundatia internationala de muzica ,, Gheorghe ZAMFIR,, in vederea organizarii Festivalului International de nai ,, Gheorghe Zamfir - editia a V-a , Gaesti 18-20 AUGUST 2023.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 89

17.07.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea proiectului evenimentului ,, Zilele Orasului Gaesti ,, 2023.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 88

17.07.2023


✔️ Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul III si validarea dispozitiei nr. 485/12.06.2023.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 87

17.07.2023


✔️ Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr .54 din 28.04.2023 privind aprobarea statului de functii ale Spitalului Orasenesc Gaesti.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 86

17.07.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a d-lui Bratu Victor Florin în vederea participării la Balcaniada de atletism desfasurata in perioada 28.08.2023-04.09.2023 la Izmir.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 85

17.07.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului Orasului Gaesti la 30.06.2023.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 84

17.07.2023


✔️ Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 83

17.07.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea achizitiei publice de servicii juridice de consultanta , de asistenta si de asistenta si de reprezentare a autoritatilor administratiei publice locale ale orasului Gaesti.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 82

07.07.2023


✔️ Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 45/2012 , avand ca obiect atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 2423 m.p. pentru construirea obiectivului de cult - Catedrala.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 81

07.07.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini și a draftului de Contract de achiziție publică de servicii privind delegarea gestiunii activităților de sortare, compostare și depozitare a deșeurilor municipale de pe raza județului Dâmbovița.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 80

26.06.2023


✔️ Hotărâre privind acordarea unor premii elevilor care au obtinut media generala 10 ( zece) pe parcursul unui ciclu de invatamant

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 79

26.06.2023


✔️ Hotărâre privind prelungirea a sase contracte de concesiune.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 78

26.06.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 20 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. N. Titulescu , in vederea construirii unui cabinet de avocatura -

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 77

26.06.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 20 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. N. Titulescu , in vederea construirii unui cabinet de avocatura

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 76

26.06.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea statutului orasului Gaesti - Judetul Dambovita.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 75

26.06.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru organizarea si functionarea Pietei agroalimentare ,, Sfantul Ilie ,, si a Oborului saptamanal Gaesti.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 74

16.06.2023


✔️ Hotărâre privind aderarea Orasului Gaesti , judetul Dambovita la Parteneriatul LEADER cu denumirea ,, GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VLASCA DE NORD ,,.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 73

16.06.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu,, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Opeational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 10,Obiectiv specific 10.01, apel de proiecte nr. POR /317/10/1 / Apel dedicat invatamantului obligatoriu .

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 72

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea documentaţia tehnico-economică pentru proiectul ,, – „Construire bloc locuinte pentru tineri specialisti din sanatate in orasul Gaesti ,judetul Dambovita’’’ finantat in cadrul in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C10-Fondul local.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 71

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind asocierea unității administrativ-teritoriale Orasul Gaesti prin Consiliul local Gaesti , cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru implementarea obiectivului de investiții „Achiziție microbuze noi electrice pentru școlile din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 70

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare strazi in orasul Gaesti”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 69

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr .54 din 28.04.2023 privind aprobarea statului de functii ale Spitalului Orasenesc Gaesti -.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 68

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea preluarii in proprietatea Orasului Gaesti si inscrierea in domeniul privat a unor bunuri.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 67

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind modifcarea si completarea Hotararii nr. 16/ 07.02.2023 privind aprobarea proiectului ,, sistem Management Integrat al Deseurilor din Judetul Dambovita - OBIECTIV - Instalatie de Tratare Deseuri Colectate Separat si Centru de Aport Voluntar Sotanga,,.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 66

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii terenului in suprafata de 5 m.p. situat in Gaesti , zona blocului 43.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 65

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii terenului situat in Gaesti , str. 1 Decembrie , in continuarea proprietatii situate la numarul 36.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 64

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A4 , Ap. 25 catre chiriasul BAICU Nicolae Mugurel.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 63

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv ,, SANKIDO ,, in vederea deplasarii la Campionatul Mondial de Karate SHITO- RYU care va avea loc la Oradea.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 62

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind punerea la dispozitie a terenurilor din cadrul ,, Proiectului : Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A. - 3.0115 MV - COD smis 158220.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 61

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului bloc F2 A situat in Gaesti , str. 1 Decembrie.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 60

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea proiectului evenimentului ,, 1 Iunie , ziua copilului / cupa 1 Iunie ,,.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 59

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind prelungirea unui contract de inchiriere.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 58

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind prelungirea a opt contracte de concesiune - copie.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 57

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 48 din data de 28.04.2017 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului si Urbanism a Orasului Gaesti.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 56

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.111/14.09.2022 privind ,, Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deseurilor pe raza orasului Gaesti , judetul Dambovita ,,.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 55

29.05.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al orasului Gaesti pe anul 2023.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 54

28.04.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea statului de functii ale Spitalului Orasenesc Gaesti.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 53

28.04.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea inchirierii spatiului cu destinatie de cabinet oftalmologic , situat in incinta Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasenesc Gaesti , str. 13 Decembrie , nr.170.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 52

28.04.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii Scolii Generale nr.2 situata in Gaesti , str. Stefan Mihailescu , nr.65.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 51

28.04.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului Orasului Gaesti la 31.03.2023.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 50

28.04.2023


✔️ Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul II si validarea dispozitiei nr. 307/2.03.2023.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 49

28.04.2023


✔️ Hotărâre privind modifcarea anexei nr.IV la H.C.L .nr. 113/14.12.2017, privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate al primarului orasului Gaesti.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 48

28.04.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar local de Evidenta a Persoanelor Gaesti.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 47

28.04.2023


✔️ Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 46

28.04.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru tineri destinate inchirierii , valabila pentru anul 2023 si respectiv a sumelor cu titlu de recuperare a investitiei ce se vor vira Agentiei Nationale pentru Locuinte in anul 2023.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 45

28.04.2023


✔️ Hotărâre privind prelungirea a trei contracte de concesiune.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 44

28.04.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2024.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 43

24.04.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiții,,Reabilitare Spital Orasenesc Gaesti,judetul Dambovita’’ pentru finantare in cadrul in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C10-Fondul local.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 42

24.04.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico - economice a obiectivului de investitii ,, Reabilitarea Liceului ,,Dr. C. Angelescu ,, cu corpurile C1 - internat , C12 - liceu , C 15 - atelIer si C.19 - cantina , din orasul Gaesti , judetul Dambovita ,,.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 41

24.04.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu,, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Opeational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 10,Obiectiv specific 10.01, apel de proiecte nr. POR /317/10/1 / Apel dedicat invatamantului obligatoriu.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ


Nr. 28 - 40

28.03.2023


✔️ Hotărâre privind aprobarea concesionării unei suprafete de 5 m.p. teren (domeniul Public al orasului), situat in Gaesti, str. Cuza Voda, bl. 43, sc. B4.

✔️ Hotărâre aprobarea concesionării unei suprafete de 165 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat in Gaesti, str. 1 Decembrie.

✔️ Hotărâre privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor de stimulent educational pentru copiii proveniti din familii defavorizate, precum si a modalitatii de solutionare a situatiilor identificate.

✔️ Hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor apartinand Clubului Sportiv "Viper Sport Gaesti" pentru rezultate deosebite obtinute la Campionatul National de Muay.

✔️ Hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare a d-lui Bratu Victor Florin in vederea participarii la Campionatul Mondial de Atletism.

✔️ Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de redactare si circulatie a Proiectelor de hotararii ale Consiliului local si a dispozitiilor Primarului, conform Codului Administrativ.

✔️ Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2023, trim. I

✔️ Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 95/2018 de modificare a Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 103/27.11.2015 privind aprobarea acordarii de pachete de alimente de baza cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Paste unor categorii de persoane.

✔️ Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizuIui general pentru obiectivul "Amenajare trotuare si canalizare pluviala pe strada Profesor Stancu" Gaesti.

✔️ Hotărâre privind prelungirea a 4 (patru) contracte de concesiune.

✔️ Hotărâre privind prelungirea unui contract de concesiune.

✔️ Hotărâre privind prelungirea a 2 (doua) contracte de concesiune.

✔️ Hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a Orasului Gaesti.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂNr. 27

21.03.2023✔️ Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu" in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.01, apel de proiecte nr. POR/317/10/1/ Apel dedicat invatamantului obligatoriu.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂNr. 26

13.03.2023✔️ Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu" in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.01, apel de proiecte nr. POR/317/10/1/ Apel dedicat invatamantului obligatoriu.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂNr. 19 - 25

13.03.2023✔️ Hotărâre privind aprobarea preluarii din punct de vedere administrativ si logistic a echipei Exe - Roboties din cadrul Colegiului National "Vladimir Streinu de la Casa de Cultura" Dumitru Stanciu" Gaesti.

✔️ Hotărâre privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

✔️ Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea "Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice" prestata in baza contractului de concesiune nr. 1632/30.01.2019, aprobat prin HCL nr. 81/30.10.2018.

✔️ Hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre unitatea administrativ-teritoriala orasul Gaesti prin Consiliul local Gaesti cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita pentru implementarea proiectului "Hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale la biblioteci".

✔️ Hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune.

✔️ Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2022 si al programului de activitate pentru anul 2023, cat si al consiliului stiintific al bibliotecii "Aurel Iordache" Gaesti si a situatiei statistice privind activitatea bibliotecii pe anul 2022.

✔️ Hotărâre privind aprobarea listei solicitantilor care au acces in locuintele ANL in anul 2023.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂNr. 18

10.02.2023✔️ Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu" in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.01, apel de proiecte nr. POR /317/10/1 Apel dedicat invatamantului obligatoriu.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂNr. 16 - 17

07.02.2023✔️ Hotărâre privind stabilirea masurilor de eficientizare a activității registrului agricol pe semestrul I al anului 2023.

✔️ Hotărâre privind aprobarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - OBIECTIV - INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA"

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂNr. 01 - 10

23.01.2023✔️ Hotărâre privind aprobarea raportului privind contul de execuție al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 31.12.2022.

✔️ Hotărâre privind nominalizarea de catre consiliul local al Orasului Gaesti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Orasului Gaesti.

✔️ Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Centrului Cultural "Gheorghe Zamfir".

✔️ Hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate a Directiei de Asistenta Sociala pe anul 2022.

✔️ Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 55/23.08.2019 privind regulamentul de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala.

✔️ Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni de interes local in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 Consiliul Local al Orasului Gaesti pe anul 2023.

✔️ Hotărâre privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2023.

✔️ Hotărâre privind prelungirea unui contract de concesiune.

✔️ Hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere.

✔️ Hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere.

hotărâre

ADOPTATĂ

  DESCARCĂ
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2022

Nr. crt. Hotărâre Data
154 - 168. HOTĂRÂRE
privind aprobarea actului aditional nr. 1 la Acordul de asociere nr. 336/9330/6264/1973/5496/09.06.2022 in vederea implementarii de catre Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita si Unitatile administrative Teritoriale - Orasul Gaesti, Comuna Dragodana, Comuna Mogosani si Comuna Petresti, prin Consiliile Locale, a obiectivului "Drum de legatura pentru cresterea accesibilitatii in zona urbana a orasului Gaesti".

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A1, Ap. 8 catre chiriasa Vasile Dumitra - Daniela.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in anul scolar 2023 - 2024 pe raza orasului Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantilor Consiliului local al Orasului Gaesti in Consiliul de administratie al Spitalului orasenesc Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind mandatarea speciala a reprezentantului unitatii administrativ-teritoriale Orasul Gaesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară "Management Integrat al Deseurilor in judetul Dambovita".

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - "Schimbare functiune in clinica stomatologica, Gaesti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 106 - beneficiar DENTO STYLE PROTECT".

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii Contractului de inchirieii nr. 4 din 03/01/2013 prin act aditional.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea premierii sportivilor cu rezultate deosebite apartinand cluburilor VIPER SPORT GAESTI si RGG FIGHT GAESTI.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii a doua contracte de inchiriere prin acte aditionale.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriat nr. 8 din 10/01/2013 prin act aditional.

HOTĂRÂRE
privind stabilirea si aprobarea cotizației, orasului Gaesti datorata catre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA" la nivel judetean, pentru anul 2023.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație speciala de salubrizare pentru anul 2023.

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de concesiune

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de concesiune

HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022, trim. IV.
21.12.2022
153. HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022, trim. IV.
09.12.2022
143 - 152. HOTĂRÂRE
de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect.

HOTĂRÂRE
de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri - mijloace fixe in conditiile legii din patrimoniul Orasului Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri - mijloace fixe.

HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022, trim. IV.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea sumelor alocate pentru evenimentele: "Ziua Nationala a Romaniei" - 1 Decembrie si "Inaugurarea Centrului Cultural Gheorghe Zamfir".

HOTĂRÂRE
privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in vederea implementarii proiectului "HUB DE SERVICII MMSS - SII MMSS" Cod My Smis 130963.

HOTĂRÂRE
privind repartizarea unei locuinte ANL.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare parc strada Giurgiului".

HOTĂRÂRE
privind acceptarea ofertei de donatie a unui teren aflat in proprietatea d-nei Matei Maria.

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de concesiune
29.11.2022
131 - 142. HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 Luni ( Noiembrie 2022 - Ianuarie 2023 ).

HOTĂRÂRE
privind inscrierea in inventarul domeniului privat al orasului a unor terenuri.

HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022, trim. IV si autofinantate prin majorare de venituri si cheltuieli si virari de credite de la un capitol la altul.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A5, Ap. 45, catre chiriasul NAE GEORGE CATALIN.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A6, Ap. 44, catre chiriasul STANICA MARIANA.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A7, Ap. 52, catre chiriasul NEDELCU ELENA.

HOTĂRÂRE
privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 2023.

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 35/2022 referitoare la aprobarea infiintarii Cresei, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului local al Orasului Gaesti, al statului de functii, al organigramei si al Regulamentului de organizare si functionare al acesteia in ceea ce priveste modificarea organigramei si al statului de functii a Cresei Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind validarea cuantumului contribuției lunare pentru hrana in anul scolar 2022 - 2023.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului privind contul de executie al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 30.09.2022.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri - mijloace fixe.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Gaesti, pentru anul scolar 2022 - 2023.
31.10.2022
130. HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitarea Spitalului Orasenesc din orasul Gaesti, judetul Dambovita" pentru Orasul Gaesti, judetul Dambovita.
05.10.2022
129. HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Gaesti, judet Dambovita, nr. 53 din 11.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea de sisteme TIC in Orasul Gaesti, judet Dambovita".
05.10.2022
112 - 128. HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului "Eficienta energetica pentru patru blocuri de pe strazile Unirii, Cuza Voda, 13 Decembrie si 1 Decembrie, in orasul Gaesti, judetul Dambovita" in cadrul Programului de finantare Planul National de Redresare si Rezilienta, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor multifamiliale, runda a doua Consiliul Local al Orasului Gaesti intrunit in sedinta ordinara din data de 30.09.2022 a luat in discutie prezentul proiect de hotarare propus de Domnul Gheorghe Grigore - Primarul Orasului Gaesti "Judetul Dambovita".

HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului "Eficienta energetica pentru sase blocuri de pe strazile Unirii, Cuza Voda, Viitorului, 13 Decembrie si 1 Decembrie, in orasul Gaesti, judetul Dambovita" in cadrul Programului de finantare Planul National de Redresare si Rezilienta, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor multifamiliale, runda a doua Consiliul Local al Orasului Gaesti intrunit in sedinta ordinara din data de 30.09.2022 a luat in discutie prezentul proiect de hotarare propus de Domnul Gheorghe Grigore - Primarul Orasului Gaesti "Judetul Dambovita".

HOTĂRÂRE
privind modificarea hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 38/11.06.2022 privind incheierea unui contract de comodat cu Spitalul Orasenesc Gaesti pentru suprafata de 173 m.p. situati la etajul fostei sectii de pediatrie a Spitalului Orasenesc Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL 102/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finantare a cererii de finantare a devizului general al Obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare strazi in orasul Gaesti, judetul Dambovita."

HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022, trim. IV prin virari de credite de la un capitol la altul precum si validarea Dispozitiilor nr. 550/29.08.2022, 576/12.09.2022 si 627/27.09.2022.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Amenajare parau Rastoaca si parcare zona piata Sfantul Ilie oras Gaesti".

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Cresei.

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Gaesti in Consiliul de Administratie al Spitalului orasenesc Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor, cat si in Comisia pentru evaluare si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2022 -2023.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Gradinitei "Inocenta", si in Comisia pentru evaluare si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2022 -2023.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Radu cel Mare", cat si in Comisia pentru evaluare si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2022 -2023.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Serban Cioculescu", cat si in Comisia pentru evaluare si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2022 -2023.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Dr. C. Angelescu", cat si in Comisia pentru evaluare si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2022 -2023.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Iordache Golescu", cat si in Comisia pentru evaluare si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2022 -2023.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Colegiului National "Vladimir Streinu", cat si in Comisia pentru evaluare si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2022 -2023.

HOTĂRÂRE
privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre Nicu Iulian

HOTĂRÂRE
privind scoaterea din evidenta fiscala curenta si trecerea in evidenta fiscala separata a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate.
30.09.2022
112. HOTĂRÂRE
privind scoaterea din evidenta fiscala curenta si trecerea in evidenta fiscala separata a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate.
30.09.2022
... HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Găești, județ Dâmbovița, nr. 53 din 11.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea de sisteme TIC în Orașul Găești, județ Dâmbovița”.
04.10.2022
111. HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementarii proiectului "Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deseurilor pe raza orasului Gaesti, judetul Dambovita".
14.09.2022
108 - 109. HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației P.U.Z. realizat pentru "Construire LOCUINTA P+1" in Gaesti, str. Teilor, nr. 4.

HOTĂRÂRE
privind repartizarea unei locuinte ANL.
30.08.2022
107. HOTĂRÂRE
privind aprobarea predarii prin protocol de predare - primire intre Orasul Gaesti si Compania de Apa Targoviste Dambovita "a mijloacelor fixe rezultate in urma derularii proiectului" Reabilitare si modernizare, alimentare cu apa Oras Gaesti, judetul Dambovita.".
30.08.2022
105. HOTĂRÂRE
privind aprobarea predarii prin protocol de predare - primire intre Orasul Gaesti si Spitalul Gaesti "a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar rezultate in urma derularii proiectului" Reabilitare, modernizare si echiparea infrastructurii de sanatate - Ambulatoriu Spital Oras Gaesti, judetul Dambovita.".
30.08.2022
104. HOTĂRÂRE
privind aprobarea predarii prin protocol de predare - primire intre Orasul Gaesti si Gradinita cu program prelungit "Inocenta" "a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar rezultate in urma derularii proiectului" Imbunatatirea infrastructurii educationale Gradinita cu program prelungit "Inocenta".
30.08.2022
99 - 103. HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A7, Ap. 56 catre chiriasul Miu Ionut.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A8, Ap. 61 catre chiriasul Dima Romus.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A3, Ap. 17 catre chiriasa Radu Emilia Alina.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A5, Ap. 36 catre chiriasa Mihalache Marilena.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A4, Ap. 29 catre chiriasul Georgescu Marius Georgian.
30.08.2022
98. HOTĂRÂRE
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2023.
30.08.2022
90 - 98. HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL 84/11.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitare, consolidare si modernizare monument istoric; schimbare destinatie centru cultural - "Gheorghe Zamfir"".

HOTĂRÂRE
privind repartizarea unei locuinte ANL.

HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022, trim. III virari de credite de la un capitol la altul validarea dispozitiilor 491/2022 si 457/2022.

HOTĂRÂRE
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros in favoarea S.C. TEHNINVEST S.R.L. asupra terenului aferent (toaletei publice) situata in str. 13 Decembrie, la intrarea in parcul central.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achizitiei publice de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare a autoritatilor administratiei publice locale ale orasului Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Cresei Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 91 din 18.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind includerea in inventarul domeniului public al Orasului Gaesti a masinii de maturat strazi - Johnston VT 650, cu numarul de inmatriculare DB-32-CJD.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului privind contul de executie al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 30.06.2022
05.08.2022
82 - 89. HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (August - Octombrie 2022).

HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL 33/25.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitare/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, ventilare si tratarea aerului, precum si infrastructura de fluide medicale Spital oras Gaesti".

HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022, trim. III prin majorare de venituri si cheltuilei.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului evenimentului "Zilele orasului Gaesti" 2022.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Orasului Gaesti, judetul Dambovita 2021 - 2027.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului de evaluare a suprafetei de 1246 m.p., cu numar cadastral 73203, inscris in cartea funciara a orasului Gaesti, sub acelasi numar, raport intocmit in vederea vanzarii terenului. HOTĂRÂRE
privind modificarea Organigramei si a Statelor de functii ale Pimariei orasului Gaesti, judetul Dambovita.

HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "construire de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10A etapa II A.1, oras Gaesti, judetul Dambovita."
12.07.2022
74, 75. HOTĂRÂRE
privind premierea elevilor care au obtinut media generala zece pe parcursul celor patru ani de studiu.

HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022, trim. II prin majorare de venituri si cheltuieli.
16.06.2022
73. HOTĂRÂRE
privind incetarea mandatului de consilier local al domnului ENESCU MARIUS CRISTIAN, prin demisie si vacantarea locului detinut de aceasta.
07.06.2022
--- HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru PROIECTUL "CONSTRUIRE BLOC PENTRU LOCUINTE TINERI (SPECIALISTI IN SANATATE DESTINATE INCHIRIERII, 12 UNITATI LOCATIVE STR. FUNDATURA 1 DECEMBRIE, nr. 10A".
16.06.2022
54 - 72. HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei suprafețe de teren de 1246 M.P. cu numarul cadastral 73203.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A7, Ap. 54 catre chiriasul SAVU MARIUS CATALIN.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A5, Ap. 34 catre chiriasul SANDU ALIN FLORIN.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A6, Ap. 42 catre chiriasul RUSESCU CORNEL.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A2, Ap. 10 catre chiriasul Ion Mihai.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A1, Ap. 2 catre chiriasul Dumitrescu Constantin.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A6, Ap. 43 catre chiriasul CRETU CRISTIAN IONUT.

HOTĂRÂRE
privind scoaterea din domeniul privat a orasului Gaesti a patru suprafete de teren si punerea acestui teren la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Orasenesc Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de concesiune.

OTĂRÂRE
privind sanctionarea conducatorilor auto care blocheaza caile de acces pe raza orasului Gaesti ori opresc sau stationeaza pe locurile atribuite taxiurilor.

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 35/2022 referitoare la aprobarea infiintarii Cresei, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului local al orasului Gaesti, al statutului de functii, al organigramei si al Regulamentului de organizare si functionare al acesteia in ceea ce priveste modificarea organigramei si al statului de functii Cresei Gaesti Consiliul Local Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Cresei Consiliului Local Gaesti, judetul Dambovita.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionării Scolii Generale nr. 2 situata in Gaesti, str. Stefan Mihailescu, nr. 65.

HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Gaesti, in vederea casarii a bunurilor preluate de la Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocarii sumei de 42 mii lei in vederea oranizarii evenimentului aniversar "1 Iunie, ziua copilului".

HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului privind contul de executie al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 31.03.2022.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Sankido Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Racorduri, utilitati - "Realizare locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10A, totalizand 24 unitati locative"
31.05.2022
8881. HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului de consilier local al domnului ENESCU MARIUS CRISTIAN, prin demisie și vacantarea locului deținut de aceasta.
06.06.2022
51 - 53. HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea de sisteme TIC in Orasul Gaesti, judet Dambovita".

HOTĂRÂRE
privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - "Construire baza sportiva TIP 2, str. Argesului, nr. 2, oras Gaesti, judetul Dambovita".

HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022, trim. II prin virari de credite in cadrul aceluiasi capitol.
11.05.2022
40 - 50. HOTĂRÂRE
privind includerea in domeniul public al orasului Gaesti a investitiilor "CL 8 LUCRARI LA SURSELE DE APA SI STATIE DE EPURARE GAESTI" si "CL 9 - REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE GAESTI".

HOTĂRÂRE
privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului acestora acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat in semestrul II al anului scolar 2021 - 2022.

HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (APRILIE - IULIE 2022).

HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a orasului Gaesti a suprafetei de 449 m.p. situati in str. 13 Decembrie, nr. 6 si punerea acestui teren la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte de concesiune.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor ajutoare de urgenta.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2023.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordului de asociere in vederea implementarii de catre Judetul Dambovita, prin Consiliul Județean Dambovita si unitatile administrativ teritoriale Orasul Gaesti, Comuna Dragodana, Comuna Mogosani si Comuna Petresti, prin consiliile locale, a obiectivului "Drum de legatura prin cresterea accesibilitatii in zona urbana a orasului Gaesti".

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A4, ap. 30 catre chiriasul Badoi Robert Alexandru.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A2, ap. 12 catre chiriasul State Stelian.

HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022, trim. II prin majorare de venituri si cheltuieli validarea dispozitiilor 181/2022, 274/2022 si 289/2022.

20.04.2022
39. HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI LOCUINTE IN ORASUL GAESTI - BLOCURILE: 28, 34, 41, 43, 45, 52 IUCH (str. Cuza Voda si Unirii)" in cadrul Programului de finantare Planul National de Redresare si Rezilienta, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale.
30.03.2022
31 - 38. HOTĂRÂRE
privind obarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii educationale Scoala Gimnazială RADU CEL MARE, str. 13 Decembrie, nr. 78, oras Gaesti, jud. Dambovita".

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru "CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE TEXTILE SI DEPOZIT RECICLABILE" str. Academician Serban Cioculescu, nr. 85, beneficiar S.C. PAVEL REMAT S.R.L.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru "CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL VANZARE ANVELOPE SI VULCANIZARE" in str. Academician Serban Cioculescu, nr. 23, jud. Dambovita, beneficiar Baloi Gheorghe.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea infiintarii Cresei, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al orasului Gaesti, al statului de functii, al organigramei si al Regulamentului de organizare si functionare al acesteia.

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de concesiune.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitare/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, ventilare si tratare a aerului, precum si infrastructură de fluide medicale Spital oras Gaesti".

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Conventiei de colaborare intre Consiliul Local Gaesti si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, filiala Dambovita.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului de activitate a Directiei de Asistenta Sociala pe anul 2021.

25.03.2022
20 - 30. HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A6, Ap. 47 catre chiriasul Ristache Florin Mihai.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A1, Ap. 1 catre chiriasul Isari Marina Madalina.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A3, Ap. 20 catre chiriasul Suslov Adrian Cornel.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A2, Ap. 16 catre chiriasa Lutu Sonia Cristina.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A1, Ap. 5 catre chiriasa Dumitru Valentina.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A2, Ap. 9 catre chiriasa Caramalau Silvia.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A7, Ap. 50 catre chiriasa Cadindatu Alina.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A1, Ap. 3 catre chiriasa Stefan Mioara.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A2, Ap. 11 catre chiriasul Oprea Andrei Alexandru.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A2, Ap. 13 catre chiriasul Gheorghe Laurentiu.

25.03.2022
12 - 19. HOTĂRÂRE
privind nominalizarea de catre consiliul local al Orasului Gaesti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Orasului Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 3000 lei d-lui Bratu Victor Florin in vederea participarii la Balcaniada de atletism in 2022.

HOTĂRÂRE
privind privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Gaesti in Comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiei de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei solicitantilor care au acces in locuintele ANL in anul 2022.

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de concesiune.

HOTĂRÂRE
privind constituirea unui drept de uz in favoarea Societatii Energiei Electrica Romania - Sucursala Targoviste in vederea extinderii retelei de distributie pe strada Unirii, nr. 2 A.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2021 si al programului de activitate pentru anul 2022, cat si al consiliului stiintific al bibliotecii "Aurel Iordache" Gaesti si a situatiei statistice privind activitatea bibliotecii pe anul 2021.

HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului de principiu in vederea asocierii cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, prin implementarea investitiei "Drum de legatura pentru cresterea accesibilitatii in zona urbana a orasului Gaesti".

28.02.2022
10 - 11. HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii.

31.01.2022
08 - 09. HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2022.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta.

31.01.2022
07 - 08. HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2022.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta.

31.01.2022
05 - 06. HOTĂRÂRE
privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2022.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului privind contul de executie al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 31.11.2021.

31.01.2022
04. HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanțării proiectului "EDU Act - Acces unitar la educatie de calitate" SMIS 154476, proiect finantat prin programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 6 - Educatie si competente, Prioritatea de investitii - 10.i
21.01.2022
01 - 03. HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru "REABILITARE TERMICA BLOCURI LOCUINTE ORAS GAESTI" - 2022.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finantarii programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte (56;59;61;62) in orasul Gaesti - 2022.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in orasul Gaesti - 2022.
11.01.2022
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2021
Nr. crt. Hotărâre Data
121. HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru "DESFIINTARE / CONSTRUIRE SPATIU" comercial in str. 13 Decembrie, nr. 28A, beneficiar S.C. TEHNINVEST SRL.
22.12.2021
114 - 126. HOTĂRÂRE
privind aprobarea darii in folosinta gratuita unui spatiu Asociatiei "Cununa Sanzienelor".

HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021, trim. IV.

HOTĂRÂRE
privind actualizarea valorii investitiilor aferente UAT Gaesti si a participarii Consiliului Local al UAT Gaesti la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014 - 2020.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizarii STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014 - 2020" precum si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in anul scolar 2022 - 2023 pe raza orasului Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru "DESFIINTARE / CONSTRUIRE SPATIU" comercial in str. 13 Decembrie, nr. 28A, beneficiar S.C. TEHNINVEST SRL.

HOTĂRÂRE
privind premierea a 10 sportivi ai Clubului Sportiv RGG FIGHT pentru rezultate deosebite in anul 2021.

HOTĂRÂRE
privind premierea a 2 sportivi ai Clubului Sportiv "VIPER SPORT GAESTI" pentru rezultatele deosebite.

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de inchiriere.

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte de concesiune.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizarii Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014 - 2020" si mandatarea reprezentantului UAT Gaesti sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Dambovita aprobarea Planului anul de evolutie a tarifelor.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2022.

HOTĂRÂRE
privind stabilirea si aprobarea cotizației, orasului Gaesti datorata catre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA" la nivel judetean, pentru anul 2022.
22.12.2021
113. HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021, trim. IV prin virare de credite si majorare de venituri.
13.12.2021
112. HOTĂRÂRE
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022.
03.12.2021
105 - 111. HOTĂRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgență.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului 2021 - 2022.

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 76/28.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social - CRESA.

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte de concesiune.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere.

HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021, trim. IV prin virare de credite de la un capitol la altul.

HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 89 din 30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici dupa incheierea contractelor de executie si actualizare conform OG 15/2021 pentru "REABILITARE TERMICA BLOCURI LOCUITE ORAS GAESTI" Consiliul Local Gaesti, judetul Dambovita.
26.11.2021
104. HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in orasul Gaesti - 2021.
11.11.2021
100 - 103. HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in orasul Gaesti - 2021.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Gaesti in Comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiei de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalelor caracteristici si indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului "Modernizare strazi in orasul Gaesti, jud. Dambovita" propus a se realiza prin programul national de investitii "Anghel Saligni".

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici privind cresterea performanței energetice a blocurilor de locuinte situate pe Fundatura 1 Decembrie.
02.11.2021
94 - 99. HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului "Amenajare trotuare strada Mihail Kogalniceanu, Giurgiului si Aurel Vlaicu".

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte de inchiriere si de concesiune.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Gaesti in Comisiile pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar in Gradinita "Inocenta" si Colegiul National "Vladimir Streinu".

HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni.

HOTĂRÂRE
privind scoaterea din evidenta fiscala curenta si trecerea in evidenta fiscala separata a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate.

HOTĂRÂRE
privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloace de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 2022.
22.10.2021
92 - 93. HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului privind contul de executie al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 30.09.2021.

HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021, trim. IV.
22.10.2021
88 - 91. HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 38/11.06.2018 cu privire la incheierea unui contract de comodat cu Spitalul Orasenesc Gaesti pentru suprafata de 173 m.p. situata la etajul fostei sectii de pediatrie in sensul schimbarii destinatiei bunului din spatiu pentru depozitare arhiva in spatiu destinat desfasurarii activiatii birourilor TESA - ADMINISTRATIV.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "REABILITARE SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE SCOALA GIMNAZIALA RADU CEL MARE", str. 13 Decembrie, nr. 79, oras Gaesti.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici dupa incheierea contractelor de executie si actualizarea conform OG 15/2021 pentru "REABILITARE TERMICA BLOCURI LOCUITE ORAS GAESTI" Consiliul Local Gaesti, judetul Dambovita.

HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL 84/11.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului "Reabilitare, consolidare si modernizare monument istoric; schimbare destinatie centru cultural - "Gheorghe Zamfir".
30.09.2021
69 - 87. - Hotărâre privind numirea reprezentantilor Consiliului local al Orasului Gaesti in Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Gaesti.

- Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2021 - 2022.

- Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Gradinitei "Inocenta" si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2021 - 2022.

- Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Radu cel Mare" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2021 - 2022.

- Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Serban Cioculescu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2021 - 2022.

- Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Dr. C. Angelescu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2021 - 2022.

- Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Iordache Golescu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2021 - 2022.

- Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Colegiul National "Vladimir Streinu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2021 - 2022.

- Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 113/2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Gaesti.

- Hotărâre privind aprobarea sanctionarea contraventionala a conducatorilor auto care parcheaza autoturismele pe trotuare.

- Hotărâre privind aprobarea sanctionarea cetatenilor pentru aruncarea gunoiului in locuri nepermise pe raza orasului Gaesti.

- Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 45/31.05.2011 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind normele de gospodărie comunala.

- Hotărâre privind insusirea raportului de evaluare al suprafetei de 15 m.p. teren intravilan, situat in Gaesti, str. N. Titulescu.

- Hotărâre privind insusirea raportului de evaluare al suprafetei de 17/339 m.p. teren intravilan, situat in Gaesti, bl. 46, sc. C, ap. 1.

- Hotărâre privind insusirea raportului de evaluare al suprafetei de 68,2 m.p. teren intravilan, situat in Gaesti, str. 13 Decembrie, zona bloc A5.

- Hotărâre privind prelungirea unui contract de concesiune.

- Hotărâre privind alocarea sumei de 2500 lei domnului Bratu Victor Florin in vederea participarii sale la Campionatele Balcanice "Atletism Master" in Albania.

- Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 - 2022 a costului mediu lunar de intretinere si a contribuției parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor care frecventează cresa din subordinea Directiei de asistenta sociala Gaesti.

- Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021, trim. III.
23.09.2021
63 - 68. 68. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru transportul de persoane in regim de taxi pe teritoriul Orasului Gaesti.

67. Hotărâre privind modificarea numarului burselor aferente anului 2020 - 2021.

66. Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021, trim III.

65. Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 62/22.06.2017.

64. Hotărâre privind renuntarea la calitatea de membru asociat al judetului Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară "Gaesti".

63. Hotărâre privind modul de intocmire si tinere la zi a Registrului agricol.
24.08.2021
59 - 62. 62. Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitate de contribuabili la bugetul local al orasului Gaesti.

61. Hotărâre privind numirea persoanei care tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale a unitatii administrativ teritoriale Orasul Gaesti si Registrul de evidenta a garantiilor locale a unitatii administrativ teritoriale Orasul Gaesti.

60. Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Orasului Gaesti la 30.06.2021.

59. Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021, trim. III prin virare de credite de la un capitol la altul.
24.07.2021
48 - 58. 58. Hotărâre privind prelungirea unui contract de concesiune.

57. Hotărâre privind acordarea premiilor si a diplomelor cuplurilor care au implinit 50, 60 si peste 70 de ani de casatorie neintrerupta, cu domiciliul in orasul Gaesti.

56. Hotărâre privind desemnarea unui consilier local responsabil cu afacerile europene.

55. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii educationale scoala gimnazială Radu cel Mare, str. 13 Decembrie, nr.79, Oras Gaesti, judetul Dambovita".

54. Hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. realizat pentru "Construire service auto, vopsitorie, spalatorie, birouri" Gaesti, str. N. Titulescu, nr, 30.

53. Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 91 din 18.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliul Local Gaesti.

52. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni.

51. Hotărâre privind prelungirea unui contract de concesiune.

50. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenta.

49. Hotărâre privind repartizarea unei locuinte ANL.

48. Hotărâre privind aprobarea achizitiei publice de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare a autoritatilor administratiei publice locale ale orasului Gaesti.
08.07.2021
30.06.2021
45 - 47. 47. Hotărâre privind premierea elevilor care au obtinut media generala zece pe parcursul celor patru ani de studiu.

46. Hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune.

45. Hotărâre privind concensionarea prin licitatie a terenului proprietate privata a orasului Gaesti, in suprafata de 15 mp, situat in str. N. Titulescu, intre Judecătorie si Politie.
19.06.2021
44. Hotărâre privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei Dragota - Zamfir Ana - Maria, prin demisie si vacantarea locului detinut de aceasta. 08.06.2021
37 - 43. 43. Hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros in favoarea S.C. IGO SRL asupra terenului in suprafata de 68,2 m.p. situat in continuarea blocului A5.

42. Hotărâre privind aprobarea unui drept de uz pe o suprafata totala de 350 m.p. apartinand domeniului public al Orasului Gaesti in favoarea Societatii de Distributie Energie Electrica Romania - Sucursala Targoviste.

41. Hotărâre privind premierea elevului Radu Andrei Laurentiu pentru obtinerea premiului I la Campionatul Internațional de Robotica FTC Rusia 2021.

40. Hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 104 din 27.11.2020 privind numarului si cuantumului burselor aferente anului 2020 - 2021.

39. Hotărâre privind aprobarea finantarii programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte (58; 49; 30; A5) in orasul Gaesti - 2021.

38. Hotărâre privind aprobarea programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in orasul Gaesti - 2021.

37. Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021, trim. I
27.05.2021
36. Hotărâre privind aprobarea contului de exectuie a bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Gaesti la data de 31.03.2021 + ANEXE. 15.04.2021
31 - 35. 35. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (mai - iulie 2021).

34. Hotărâre privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 16 mp, situat in piata agroalimentară Sf. Ilie + Anexa.

33. Hotărâre privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022 + Anexe.

32. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 + RAPORT + Anexe.

31. Hotărâre privind trecerea in domeniul public in domeniul privat al orasului Gaesti, a suprafetei de 100 m.p. teren situat in str. Unirii, nr. 20A, precum si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. Gaesti cu aceasta suprafata de teren.
15.04.2021
25 - 30. 30. Hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere + Raport.

29. Hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune.

28. Hotărâre privind scoaterea din evidenta fiscala curenta si trecerea in evidenta fiscala separata a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate + Anexa.

27. Hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 76/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social - CRESA.

26. Hotărâre privind aprobarea listei inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2021 + Anexa.

25. Hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a bazinului de inot + TARIFE.
30.03.2021
10 - 24. 24. Hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism pentru lucrarea "Extindere si realizare statii de epurare in Fieni, Racari, Nucet, Baleni, Matasaru, Corbii Mari, Finta, Morteni, Visina, Potlogi, Targoviste, Gaesti, Titu" + Raport.

23. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "construire bloc locuinte pentru tineri (specialisti din sanatate) destinate inchirierii".

22. Hotărâre privind .......

21. Hotărâre privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020" si mandatarea reprezentantului UAT Gaesti sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Dambovita aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor.

20. Hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014 - 2020" precum si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului + Anexa.

19. Hotărâre privind aprobarea valorii investitiilor aferente UAT Gaesti si a participarii Consiliului Local al UAT Gaesti la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014 - 2020.

18. Hotărâre privind dezmembrarea suprafetei de 119 m.p., teren situat in spatele blocului 2 si constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros in favoarea S.C. SIMET PROD SRL asupra terenului in suprafata de 119 m.p. (L=19,78 m,l=6m.), precum si aprobarea raportului de evaluare intocmit in acest sens.

17. Hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice in care persoanele care au savarsit infractiuni sau persoanele care au fost sanctionate contraventional vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de catre instanta de judecata.

16. Hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de locuinte ANL, in anul 2021 + Anexa.

15. Hotărâre privind amanarea la plata pe o perioada de 6 (sase) luni a ratelor datorate de catre Stanga Gabriel, bugetului local al Orasului Gaesti, conform contractului de vanzare - cumparare numarul 1787 din 22.06.2017 + Anexa.

14. Hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale oferite de Directia de Asistenta Sociala Gaesti in perioada 2020 - 2025 + Anexa.

13. Hotărâre privind aprobarea planului de actiuni de interes local in vederea repartizării orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 Consiliul Local al Orasului Gaesti pe anul 2021 + Anexa.

12. Hotărâre privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate in cadrul bugetului Consiliului Local al orasului Gaesti pentru anul 2021 si a raportului de activitate al Directiei de Asistenta Sociala Gaesti pe anul 2020 + Anexa.

11. Hotărâre privind constituirea Colegiului Director al Directiei de Asistență Sociala a orasului Gaesti + Anexa.

10. Hotărâre privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2021.
25.02.2021
05 - 09. Hot. 09. - Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni ( februarie - aprilie 2021 ).

Hot. 08. - Hotărâre privind nominalizarea de catre consiliul local al Orasului Gaesti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Orasului Gaesti.

Hot. 07. - Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a orasului Gaesti + Anexe.

Hot. 06. - Hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului Orasului Gaesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezavoltare Intercomunitară "APA DAMBOVITA".

Hot. 05. - Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2020 si al programului de activitate pentru anul 2021, cat si al consiliului stiintific al bibliotecii "Aurel Iordache" Gaesti si a situatiei statistice privind activitatea bibliotecii pe anul 2020 + Anexe.
28.01.2021
01 - 04. Hot. 04. - Hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Gaesti la data de 31.12.2020 + Anexe.

Hot. 03. - Hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 43/30.04./2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2021.

Hot. 02. - Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021.

Hot. 01. - Hotărâre privind aprobarea cotizației U.A.T. Gaesti datorata la Asociatia de Dezavoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita, pe anul 2021".
28.01.2021
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2020
Nr. crt. Hotărâre Data
127 - 128. Hot. 127 - Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in comisia de analiza si repartizare a locuintelor A.N.L.

Hot. 126 - Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020, trim. IV prin majorare de credite + Raport.

23.12.2020
125 - 126. Hot. 126 - Hotărâre privind aprobarea revocării anexei nr. 2 la HCL Gaesti, nr. 105 din data de 03.02.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune a serviciului de Deratizare, Dezinsectie si Dezinfectie al orasului Gaesti, Regulamentului de organizare si functionare si al caietului de sarcini si aprobarea unui alt regulament + Anexe.

Hot. 125 - Hotărâre privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in anul scolar 2021 - 2022 pe raza orasului Gaesti.

22.12.2020
106 - 123. Hot. 123 - Hotărâre privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia primarului orasului Gaesti nr. 843/11.12.202 asupra bugetului local a anului 2020.

Hot. 122 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de concesiune.

Hot. 121 - Hotărâre privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT Gaesti in adunarea Generala a Asociatiei de Dezavoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deseurilor solide in judetul Dambovita".

Hot. 120 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil teren situat in Gaesti, str. 1 Decembrie, nr. 30.

Hot. 119 - Hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Gaesti.

Hot. 118 - Hotărâre privind stabilirea coeficientului de salarizare pentru functia de consilier al primarului.

Hot. 117 - Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Gaesti.

Hot. 116 - Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 115 - Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Gradinitei "Inocenta" si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 114 - Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Radu cel Mare" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 113 - Hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Serban Cioculescu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 112 - Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Dr. C. Angelescu" cat si a unui reprezentant in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 111 - Hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Iordache Golescu" cat si a unui reprezentant in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 110 - Hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Colegiului National "Vladimir Streinu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 109 - Hotărâre privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului 2020 - 2021.

Hot. 108 - Hotărâre privind modificarea Hotararea Consiliului Local Gaesti nr. 95/2018 de modificare a Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 103/27.11.2015 privind aprobarea acordarii de pachete cu alimente de baza cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Paste unor categorii de persoane.

Hot. 107 - Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020, trim. IV.

Hot. 106 - Hotărâre privind revocarea Hotararilor Consiliului Local Gaesti numerele 92 - 105 din data de 27.11.2020.

22.12.2020
92 - 105. Hot. 105 - Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Gaesti.

Hot. 104 - Hotărâre privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului 2020 - 2021

Hot. 103 - Hotărâre privind stabilirea coeficientului de salarizare pentru functia de consilier al primarului.

Hot. 102 - Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Gaesti.

Hot. 101 - Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 100 - Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Gradinitei "Inocenta", si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 99 - Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Radu cel Mare", cat si a unui reprezentant in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 98 - Hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Serban Cioculescu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 97 - Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Dr. C. Angelescu", cat si a unui reprezentant in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 96 - Hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Iordache Golescu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 95 - Hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Colegiului National "Vladimir Streinu" cat si a unui reprezentant in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2020 - 2021.

Hot. 94 - Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 95/2018 de modificare a Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 103/27.11.2015 privind aprobarea acordarii de pachete cu alimente de baza cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Paste unor categorii de persoane.

Hot. 93 - Hotărâre privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT Gaesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dambovita

Hot. 92 - Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020 trim .IV + Raport + Dispozitie
27.11.2020
89 - 91. Hot. 91 - Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Gaesti

Hot. 90 - Hotărâre privind alegerea viceprimarului orasului Gaesti

Hot. 89 - Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (Noiembrie - Ianuarie 2020)
18.11.2020
87 - 88. Hot. 88 - Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020, trim .IV prin virare de credite de la un capitol la altul in vederea finantarii obiectivului "Reabilitare, Modernizare si Extindere Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu" + RAPORT.

Hot. 87 - Hotărâre DE APROBARE A PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT SI (DACA ESTE CAZUL) DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT PROIECT: "Reabilitare, Modernizare si Extindere Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu" Axa principala 10.
Imbunatatirea infrastructurii educationale Obiectiv specific 10.1/ invatamant obligatoriu, Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului Apel de proiecte nr. POR/317/10/1 Apel dedicat invatamantului obligatoriu.
20.10.2020
86. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2020. 14.10.2020
81 - 85. Hot. 85 - Hotărâre privind acordarea in folosinta gratuită unui spatiu situat in incinta Spitalului Orasenesc Gaesti, din strada 13 Decembrie, nr. 170, asociatiei non-profit "ASOCIATIE PENTRU SPITALUL GAESTI".

Hot. 84 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gaesti nr. 92/2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare, consolidare si modernizare monument istoric; schimbare in destinatie centru cultural Gheorghe Zamfir".

Hot. 83 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de concesiune.

Hot. 82 - Hotărâre privind acordul cu privire la schimbarea de destinatie a unui imobil apartinand Liceului Tehnologic "Iordache Golescu" din internat in spatiu de invatamant.

Hot. 81 - Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 prin virare de credite de la un capitol la altul.
11.09.2020
76. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social - Cresa 27.08.2020
74 - 80. Hot. 80 - Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Alexiu Dan Marius.

Hot. 79 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al "BAZINULUI DE INOT" din Orasul Gaesti + Raport de Specialitate + Regulament de Organizare si Functionare a Bazinului de inot didactic Oras Gaesti + Programul de functionare al Bazinului de inot didactic + Tarife.

Hot. 78 - Hotărâre privind aprobarea inscrierii in inventarul bunurilor domeniului privat a unui imobil - drum de exploatare in suprafața de 2430 m.p. cuprins intre strazile Giurgiu si Academician Serban Cioculescu.

Hot. 77 - Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație, in vederea inchirieii, unui teren in suprafața de 433 m.p. situat la intersecția strazilor Vladimir Streinu, Giurgiului, Ac. Serban Cioculescu, Ecaterina Teodoroiu.

Hot. 75 - Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a costului mediu lunar de intretinere si a contributiei parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor care frecventează cresa din subordinea Directiei de asistenta socială Gaesti + Regulament de organizare si functionare al Cresei - Gaesti + Organigrama Cresa Gaesti.

Hot. 74 - Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 prin majorarea veniturilor si cheltuielilor.
27.08.2020
60 - 73. Hot. 73 - Hotărâre privind suplimentarea serviciului public de persoane in regim de taxi cu un numar de 10 autovehicule.

Hot. 72 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Proiect - "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii educationale Scoala Gimnazială Radu cel Mare, Orasul Gaesti, Judetul Dambovita".

Hot. 71 - Hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona + Metodologie.

Hot. 70 - Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitatie a trei loturi de teren in suprafața de 22,49 m.p. fiecare in zona blocului 22, in vederea aplasarii de garaje.

Hot. 69 - Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirieii, a sase spatii comerciale avand fiecare suprafața de 6 m.p. si a terenului aferent acestora in suprafața de 42 m.p. situate in incinta oborului saptamanal.

Hot. 68 - Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Gaesti la data de 30.06.2020.

Hot. 67 - Hotărâre privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern.

Hot. 66 - Hotărâre privind aderarea Orasului Gaesti, Judetul Dambovita la Asociatia Comunelor din Romania, in vederea realizarii serviciilor de audit intern.

Hot. 65 - Hotărâre privind recuperarea prevederilor bugetului local pe anul 2020. trim III prin majorarea veniturilor si cheltuielilor.

Hot. 64 - Hotărâre privind constituirea dreptului de servitute in favoarea S.C. SIMET S.R.L. pentru terenul in suprafata de 197 mp. (LOT 1) cu numarul cadastral 73222.

Hot. 63 - Hotărâre privind privind repartizarea unei locuinte ANL

Hot. 62 - Hotărâre privind privind repartizarea unei locuinte ANL.

Hot. 61 - Hotărâre privind modificarea HCL nr. 30/25.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții :"Reabilitare, Modernizare si Extindere Scoala Gimnazială Serban".

Hot. 60 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construie locuinte pentru tineri destinate inchirieii - 24 unitatii locative . Str. Fundatura 1 Decembrie, nr. 10A, Etapa II A1, orasul Gaesti."
29.07.2020
59. Hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Stanciu Camelia 25.06.2020
58. Hotărâre privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru "Construire Service Auto", Gaesti str. Labirint, nr. 13 + Raport 25.06.2020
57. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pe cladirile si terenurile neingrijite de pe raza orasului Gaesti + Raport 25.06.2020
56. Hotărâre privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului 2020 25.06.2020
55. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate a Primarului orasului Gaesti + Regulament 25.06.2020
54. Hotărâre privind participarea Orasului Gaesti in procesul depunerii unei cereri de finantare in cadrul apelului de proiecte POCU/784/6/24 Operatiune compozita OS 6.2, OS 6.3/24/ Operatiune compozita OS 6.2, OS 6.3 finantate prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020 24.06.2020
49 - 53. Hot. 53 - Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020, trim II prin majorarea veniturilor si cheltuielilor

Hot. 52 - Hotărâre privind predarea catre Agentia Nationala pentru Locuinte a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii a doua blocuri pe Fundatura 1 Decembrie, nr. 10A, Gaesti, judetul Dambovita.

Hot. 51 - Hotărâre privind repartizarea unei locuinte ANL.

Hot. 50 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 19/20.06.2013.

Hot. 49 - Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni.
28.05.2020
43 - 48. Hot. 48 - Hotărâre privind constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier local pentru domnul Socoteanu Marius Aurelian, inainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Orasului Gaesti.

Hot. 47 - Hotărâre privind constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier local pentru domnul Condovici Mariu Liviu, inainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Orasului Gaesti.

Hot. 46 - Hotărâre privind modificarea HCL nr. 16 din 28.02.2019 privind aprobarea in principiu a concesionării Scolii Generale Nr.2, situata in Gaesti, str. Stefan Mihailescu, nr. 65 in vederea infiintarii unei gradinite si a unui spatiu de joaca pentru copii.

Hot. 45 - Hotărâre privind aprobarea cererii de trecere a unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al Unitatii Administrativ Teritoriale - Orasului Gaesti.

Hot. 44 - Hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros in favoarea d-lui Voievodschi Cosmin, asupra terenului in suprafața de 1246 m.p. avand numar cadastral 73203, teren neproductiv, situat in T. 23, P. 2711 Gaesti, precum si aprobarea raportului de evaluare intocmit in acest sens.

Hot. 43 - Hotărâre privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2021 + Anexe.
30.04.2020
40 - 41. Hot. 41 - Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2020 + Raport.

Hot. 40 - Hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Gaesti + Anexe.
30.04.2020
- Anexe privind TAXELE și IMPOZITELE pe anul 2021 19.05.2020
29. Hotărâre privind modificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020, trim I, prin virare de credite de la un capitol la altul. 25.03.2020
26 - 28. Hot. 28 - Hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente activiatii de iluminat public in orasul Gaesti + Raport + Anexa.

Hot. 27 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Proiect - "Proiectare si construire teren de sport multifunctional pe Fundatura 1 Decembrie" + Raport.

Hot. 26 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Proiect - "Amenajare trotuare pe strazile : Gheorghe Nicolescu, Avram Iancu si Eroilor" + Raport.
13.03.2020
24 - 25. Hot. 25 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 + Raport.

Hot. 24 - Hotărâre privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru "Construire statie carburanti, spalatorie, vulcanizare si statie G.P.L.", Gaesti, str. N. Titulescu, nr. 139 F, judetul Dambovita" + Raport.
19.02.2020
18 - 21. Hot. 21 - Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Iordache Golescu".

Hot. 20 - Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Dr. C. Angelescu".

Hot. 19 - Hotărâre privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administrației prin Compania Nationala de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului si a cladirii Casei de cultura, situate in localitatea Gaesti, str. Nicolae Titulescu, nr. 3,4A, oras Gaesti, judetul Dambovita si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investiții: Reabilitare, modernizare si extindere Casa de Cultura "Dumitru Stanciu" oras Gaesti, judetul Dambovita

Hot. 18 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Proiect - "Reabilitare, modernizare si extindere Casa de Cultura - "Dumitru Stanciu" oras Gaesti, judetul Dambovita".
06.02.2020
15 - 17. Hot. 17 - Hotărâre privind repartizarea unei locuinte ANL

Hot. 16 - Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat public al Orasului Gaesti

Hot. 15 - Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de Deratizare, Dezinsectie si Dezinfectie al Orasului Gaesti, Regulamentului de organizare si functionare si al caietului de sarcini.
03.02.2020
04 - 14. Hot. 14 - Hotărâre privind revocarea Hotaririi Consiliului Local Gaesti nr. 91/28.11.2019 privind aprobarea vanzarii cotei indivize in suprafata de 17/339 m.p. aferent apartamentului 1 din Blocul 46, Sc. C, Parter, catre Aviatia Utilitara 2002 SRL..

Hot. 13 - Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni.

Hot. 12 - Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni de interes local in vederea repartizării orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 Consiliul Local al Orasului Gaesti pe anul 2020.

Hot. 11 - Hotărâre privind modificarea anexei II la Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2017 a Consiliului Local al orasului Gaesti, judetul Dambovita + Anexa.

Hot. 10 - Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Gaesti la data de 31.12.2019 + Raport + Anexe.

Hot. 09 - Hotărâre privind aprobarea cofinanțării serviciilor socio-medicale asigurate persoanelor varstnice NICA IOANA si COSTACHE NICOLAE de catre Caminul de batrani - Patroaia -, com. Crangurile.

Hot. 08 - Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2019 si al programului de activitate pentru anul 2020, cat si al consiliului stiintific al bibliotecii "Aurel Iordache" Gaesti si a situatiei statistice privind activitatea bibliotecii pe anul 2019.

Hot. 07 - Hotărâre privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2020.

Hot. 06 - Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020.

Hot. 05 - Hotărâre privind aprobarea cotizației U.A.T. Gaesti datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita, pe anul 2020".

Hot. 04 - Hotărâre privind aprobarea radierii din cartea funciara a dreptului de administrare inscris in favoarea Grup Scolar Agricol "Dr. C. Angelescu" si inscrierea in cartea funciara a dreptului de administrare in favoarea Clubului Copiilor Gaesti, situat in str. Linistei, nr. 15, Gaesti a unui imobil.
30.01.2020
01 - 03. Hot. 03 - Hotărâre privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investiții CNI - S.A. pe baza de protocol a terenului situat in orasul Gaesti, Str. Argeșului, nr. 2C, in suprafața de 3978 m.p., avand numar cadastral 72186, inscris in cartea funciara nr. 72186 aflat in proprietatea Consiliului Local Gaesti, si in administrarea Clubului Copiilor - Gaesti, in vederea realizarii obiectivului - "Baza Sportiva tip 2".

Hot. 02 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare si extindere Casa de Cultura "Dumitru Stanciu" Gaesti" - Judetul Dambovita + Raport.

Hot. 01 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii reabilitare si modernizare infrastructură educationala Scoala Gimnazială "Radu cel Mare" Gaesti + Raport.
10 - 20.01.2020
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2019
Nr. crt. Hotărâre Data
87 - 96. Hot. 96 - Hotărâre privind prelungirea acordului pentru infiintarea unei autogari pentru stationarea autovehiculelor destinate transportului in comun, pe terenul in suprafața de 901 m.p. situate in Gaesti, str. Mihai Kogalniceanu, nr. 13.

Hot. 95 - Hotărâre privind aprobarea regulamentului si a caietului de sarcini al serviciului de iluminat public + Anexe.

Hot. 94 - Hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune + Anexe.

Hot. 92 - Hotărâre privind modificarea HCL 54/23.08.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Unitatii Teritorial Administrative - Orasul Gaesti, precum si a statului de functii + Anexa.

Hot. 91 - Hotărâre privind aprobarea vanzarii cotei indivize in suprafata de 17/339 m.p./ aferent apartamentului 1 din blocul 46, sc. C, parter, catre Aviatia Utilitara 2002 SRL.

Hot. 90 - Hotărâre privind inscrierea in inventarul domeniului privat al orasului Gaesti a unor bunuri.

Hot. 89 - Hotărâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a unei suprafete de 30 m.p. situate in Piata Sfantul Ilie.

Hot. 88 - Hotărâre privind trecerea din inventarul bunurilor ce apartin domeniul public in inventarul bunurilor ce apartin domeniul privat al orasului a obiectivului estacada metalica rau Arges, cat si aprobarea scoaterii din functiune, valorificarea si casarea acesteia.

Hot. 87 - Hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de comodat incheiat cu AJOFM - Dambovita.
28.11.2019
86. Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2020 + Anexe. 28.11.2019
81, 83 - 85. Hot. 85 - Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Gaesti la data de 30.09.2019 + Raport + Anexe.

Hot. 84 - Hotărâre privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare pentru apararea intereselor Orasului Gaesti si ale autoritatilor publice locale din orasul Gaesti.

Hot. 83 - Hotărâre privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru "Construire statie distribuire / vanzare carburant express si servicii anexe - statie GPL, spalatorie auto, punct comercial, totem luminos, utilitati, imprejmuire teren si organizare santier" in Gaesti, str. Ac. Serban Cioculescu, nr. 88 + Raport.

Hot. 81 - Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2019, trim. IV + Anexe + Raport.
28.11.2019
72 - 82. Hot. 80 - Hotărâre privind aprobarea Dispozitiilor nr. 412/ 19.08.2019, 433/ 02.09.2019 si 603/ 30.09.2019 si a notelor de fundamentare privind cheltuielile de investitii in anul 2019.

Hot. 79 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici "Lucrari de reparatii finisaje Cantina Colegiul National Vladimir Streinu Gaesti" + Raport.

Hot. 78 - Hotărâre privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru "Construire hala de productie" in Gaesti, Str. Dumbravei, nr. 1B, beneficiar - S.C. Trico Point SRL + Raport

Hot. 77 - Hotărâre privind aprobarea Planului de urbanism zonal realizat pentru "Construire spatiu comercial" in Gaesti, str. 13 Decembrie, nr. 54, beneficiar - S.C. Elunos SRL + Raport.

Hot. 76 - Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni

Hot. 75 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici "Reabilitare termica blocuri locuinte in orasul Gaesti" - Blocul 63 + Raport.

Hot. 74 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici "Reabilitare strazi oras Gaesti ( Strada Tudor Vladimirescu, Vladimir Streinu, Ecaterina Teodoroiu )" + Raport.

Hot. 73 - Hotărâre privind trecerea unor debitori insolvabili din evidentele curente in evidente separate + Anexa.

Hot. 72 - Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2019, prin majorare de venituri - trimestrul IV + Raport.
18 - 31.10.2019
61 - 64. Hot. 64 - Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a "Centrului de zi pentru persoane varstnice" + Regulament.

Hot. 63 - Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti pentru utilizarea aplicatiei RENNS.

Hot. 62 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici "Reabilitare termica blocuri locuinte in orasul Gaesti".

Hot. 61 - Hotărâre privind aprobarea investitiei "extindere conducta cu alimentare cu gaze pe Fundatura Alexandrescu".
23.08.2019
50 - 60. Hot. 60 - Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care locuiesc in blocurile 1, 2, 24, 25 si 52, care beneficiaza de scutire de la plata taxei de reabilitare blocuri.

Hot. 59 - Hotărâre privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafața de 971 m.p. situata in str. 13 Decembrie, avand numar cadastral 70835, in trei loturi.

Hot. 58 - Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din orasul Gaesti.

Hot. 57 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii strazii Fundatura 1 Decembrie.

Hot. 55 - Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Directiei de asistenta sociala Gaesti si a structurii de personal.

Hot. 54 - Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Unitatii Teritorial Administrative - Orasul Gaesti, precum si a statului de functii.

Hot. 53 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei parintilor/reprezentantilor legali pentru copiii care frecventează cresa din subordinea Directiei de Asistenta Sociala in anul scolar 2019 - 2020.

Hot. 52 - Hotărâre privind aprobarea raportului privind contul de execuție al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 30.06.2019 + Raport + Anexe.

Hot. 51 - Hotărâre privind aprobarea premierii elevilor care au obtinut nota 10 la Evaluarea Nationala in anul 2019.

Hot. 50 - Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2019, prim majorare de venituri - trimestrul III
23.08.2019
45 - 49. Hot. 49 - Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni.

Hot. 48 - Hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros in favoarea S.C. TEHNINVEST S.R.L. asupra terenului in suprafața de 234 m.p. apartinând domeniului privat al orasului Gaesti in vederea aplasarii unor constructii.

Hot. 47 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gaesti nr. 87/29.11.2018 referitoare la aprobarea unui drept de superficie, cu titlu gratuit, asupra suprafetei de teren de 332 m.p. (suprafața reprezenta de cladirea C1, precum si a suprafetei de 650 m.p.(suprafața reprezentata de zona din fata cladirii vecina cu DN) situatie in Gaesti, str. N. Titulescu, nr. 163-165 in favoarea APIA - Centrul Județean Dambovita.

Hot. 46 - Hotărâre privind premierea cuplurilor care implinesc 50 si 60 de ani de casatorie in anul 2019.

Hot. 45 - Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2019, prim majorare de venituri - trimestrul III
17.07.2019
42 - 44. Hot. 44 - Hotărâre privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A6, Ap. 41 catre chiriasul Stan Ionel.

Hot. 43 - Hotărâre privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A3, Ap. 18 catre chiriasul Mitrea Marcela.

Hot. 42 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere.
28.06.2019
39 - 41. Hot. 41 - Hotărâre privind aprobarea planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor generate de Primaria Gaesti.

Hot. 40 - Hotărâre privind darea in folosință gratuita a unui spatiu in suprafata de 28 m.p. catre OCPI - Dambovita.

Hot. 39 - Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local - sectiunea functionare pe anul 2019, trim. II.
28.06.2019
37. Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local - sectiunea functionare pe anul 2019, TRIM II. 10.06.2019
28 - 36. Hot. 36 - Hotărâre privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti, Fundatura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A4, Ap. 27 catre chiriasul Efrim Alexandru Mihai.

Hot. 35 - Hotărâre privind aprobarea unui parteneriat cu asociatia G.A.E.S.T.I.

Hot. 34 - Hotărâre privind aprobarea programului local de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in Gaesti - 2019.

Hot. 33 - Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni.

Hot. 32 - Hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 12 mp, proprietate publica a orasului Gaesti, situat in Piata Sfantul Ilie, in vederea amplasarii unui spatiu comercial.

Hot. 31 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului Lucrari de amenajare trotuare si accese prietonale, aferente strazilor: Popa Sapca, Campului si Popa Florea.

Hot. 30 - Hotărâre privind aprobarea modificarii anexelor 4 si 5 la HCL Gaesti nr. 23/30.03.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Cresei Gaesti.

Hot. 29 - Hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor care au obtinut rezultate deosebite la concursuri nationale si international, membrii ai Clubului "PHOENIX GYM GAESTI".

Hot. 28 - Hotărâre privind majorarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, trim. II.
28.05.2019
24 - 27. Hot. 27 - Hotărâre privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru "Construire spatiu comercial si depozit "din Gaesti", str. 13 Decembrie, nr. 78-80, beneficiar - Arifovici Elias Demirel".

Hot. 26 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gaesti nr. 103 din 26.10.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Imbunatatirea infrastructurii educationale Grădinița cu program prelungit Inocenta, Orasul Gaesti".

Hot. 25 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitare strada Vladimir Streinu - Gaesti".

Hot. 24 - Hotărâre privind aprobarea raportului privind contul de execuție al bugetului U.A.T. Gaesti pe trimestrul 1 al anului 2019.
25.04.2019
23. Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, trimestrul II prin majorarea veniturilor si cheltuielilor. 22.04.2019
22. Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si chettuieli pentru anul 2019 + Anexe. 15.04.2019
19 - 21. Hot. 21 - Hotărâre privind aprobarea inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 16 mp, proprietate publică a orasului Gaesti, situat in Piata Sfantul Ilie, in vederea desfasurarii de activitati comerciale.

Hot. 20 - Hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a terenului in suprafața de 11,4 mp, proprietate publică a orașului Gaesti, situat in Piața Sfantul Ilie, in vederea desfasurarii de activitati comerciale.

Hot. 19 - Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Gaesti nr. 79 din 30.09.2014 privind aprobarea schimbarii destinatiei spatiului situat la etajul I al cladirii internat din cadrul Liceului "Iordache Golescu" din centru de zi "in" camin elevi" si darea acestui spatiu in administrarea Liceului Iordache Golescu Gaesti.
29.03.2019
18. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gaesti nr. 13 din data de 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Imbunatatirea infrastructurii antepreșcolare prin construirea unei crede in orasul Gaesti". 11.03.2019
16. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 37 din data de 29.05.2018 privind aprobarea in principiu a concesionării Scolii Generale nr. 2 Gaesti, situata in Str. Stefan Mihăilescu, nr. 65, in vederea infiintarii unei grădinițe si spatiu de joacă pentru copii. 28.02.2019
15. Hotărâre privind scoaterea la licitație in vederea vanzarii, a unui teren situat in continuarea proprietății d-lui Popa Georgian, din Gaesti, str. 1 Decembrie, nr. 201, precum si de aprobare a raportului de evaluare. 28.02.2019
14. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru cota indiviza de 53/600 m.p. , teren aferent spatiului comercial papetarie, in suprafata de 162, m.p. , pe care il detine orasul Gaesti in str. 30 Decembrie, bl. C3-3, parter si inscrierea in domeniul privat al orasului a acestei suprafete. 28.02.2019
13. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gaesti nr. 102 din 26.10.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Imbunatatirea infrastructurii antepreșcolare prin construirea unei crese in orasul Gaesti". 28.02.2019
12. Hotărâre privind aprobarea raportului privind contul de execuție al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 31.12.2018. 28.02.2019
11. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2018 si al programului de activitate pentru anul 2019, cat si al consiliului stiintific al bisericii "Aurel Iordache" Gaesti. 28.02.2019
10. Hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de locuinte ANL, in anul 2019 + Anexa. 28.02.2019
01 - 09. Hot. 09 - Hotărâre privind modificarea tarifului de preluare a deseurilor municipale in vederea depozitării pentru agentii economici.

Hot. 08 - Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (Februarie - Aprilie 2019).

Hot. 07 - Hotărâre privind scoaterea la licitație in vederea vanzarii, a unui teren situat in continuarea proprietății d-lui Popa Georgian, din Gaesti, str. 1 Decembrie, nr. 201.

Hot. 06 - Hotărâre privind aprobarea cofinanțării serviciilor socio-medicale asigurate persoanelor varstnice Nica Ioana si Costache Nicolae de catre Caminul de batrani - Patroaia, com. Crangurile.

Hot. 05 - Hotărâre privind aprobarea suplimentarii serviciului public de transport persoane in regim de taxi cu un numar de 10 autovehicule.

Hot. 04 - Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație a unui teren, aferent unui spatiu comercial situat in Piata Sf. Ilie.

Hot. 03 - Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație a trei loturi de teren in suprafața de 22,49 m.p., fiecare, in zona blocului 22, in vederea amplasării de garaje.

Hot. 02 - Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni de interes local in vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 Consiliul Local al Orasului Gaesti.

Hot. 01 - Hotărâre privind aprobarea numarului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2019.
29.01.2019
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2018

Nr. crt. Hotărâre Data
101 - 105. Hot. 105 - Hotărâre privind rectificarea de buget in trimestrul IV prin suplimentare de venituri.

Hot. 104 - Hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor care au obtinut rezultate deosebite la concursuri nationale si internationaf, membrii ai Clubului ,, RGG FIGHT,,RIE 2019).

Hot. 103 - Hotărâre privind aprobareavanzarii, inprincipiu, catre s.c. Enescu SRL a cotei indivize de 75,59 m.p. ( 53 m.p. din masuratori ), teren aferent spatiului comercial - papetarie - pe care il detine in str. I Decembrie bl. C3-3 parte

Hot. 102 - Hotărâre privind aprobarea comasarii a trei contracte de concesiune in unul singur in vederea extinderii si modernizarii magazinului apartinand SC TEHNINVEST SRL, precum si preluLngirea contractului de concesiune

Hot. 101 - Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Looal Gaesti nr. 48 din 28.04,2017 privind aprobarea componentei Comisiiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Orasului Gaesti si a Regulamentului de organlzare si functionare a acesteia
17.12.2018
90. Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 Orasul Gaesti. 29.11.2018
82 - 85. Hot. 85 - Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (NOIEMBRIE 2018 - IANUARIE 2019).

Hot. 84 - Hotărâre privind aprobarea vanzarii, in principiu, catre s.c. Enescu sRL a cotei indivize de 75,59 m.p. ( 53 m.p. din masuratori ), teren aferent spatiului comercial - papetarie - pe care il detine in str. 1 Decembrie bl. C3-3 , parte

Hot. 83 - Hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor si antrenorilor care au obtinut rezultate deosebite la concursuri internationale.

Hot. 82 - Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii a unei suprafețe de 20 m.p. in incinta Colegiului National Vladimir Streinu, in vederea amplasarii unui chiosc demontabil.
30.10.2018
81. Hotărâre privind aprobarea delegarii serviciului public al orasului Gaesti pentru activitatea: "Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice" + Anexa . 30.10.2018
78 - 80. Hot. 80 - Hotărâre privind repartizarea unei locuinte ANL.

Hot. 79 - Hotărâre privind atribuirea in folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, a unui spatiu in suprafata de 120 m.p. catre A.J.O.F.M. Dambovita.

Hot. 78 - Hotărâre privind rectificarea de buget in trimestrul IV al anului 2018.
30.10.2018
77. Hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. în vederea desființării clădirilor C1,C2,C3,C4,C5 și înființarea infrastructurii pentru activitati recreative si distractive in Gaesti, str. Ac. Serban Cioculescu, nr.2 C, beneficiar S.C. SIMET PROD S.R.L. 24.10.2018
55 - 57. Hot. 57 - Hotărâre privind aprobarea taierii pomilor de pe domeniul public si privat al orasului in vederea executarii lucrarilor la obiectivul de investitii "Reabilitare strada Tudor Vladimirescu".

Hot. 56 - Hotărâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul "Reabilitare, consolidare si modernizare monument istoric, schimbare destinatie in centrul cultural - Gheorghe Zamfir".

Hot. 55 - Hotărâre privind rectificarea de buget prin viraje de credite de la un capitol la altul si majorare de venituri - initiator, d-nul primar Gheorghe Grigore.
10.09.2018
45 - 54. Hot. 54 - Hotărâre privind constituirea Comandamentului antiepizootic local.

Hot. 53 - Hotărâre privind rectificarea de buget prin majorare de venituri și virări de credite între capitole.

Hot. 51 - Hotărâre privind aprobarea finantării programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe (63 și 64) în orașul Găești -2018.

Hot. 50 - Hotărâre privind aprobarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe (63 și 64) în orașul Găești - 2018.

Hot. 49 - Hotărâre privind aprobarea în principiu a dreptului de acces pe proprietate privată a orașului Găești în scopul dezvoltării infrastructurii rețelelor de comunicații electronice către societatea RCS & RDS S.A, precum și a tarifelor pentru executia și exploatarea lucrării.

Hot. 45 - Hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere.
01.08.2018
46 - 48. Hot. 48 - Hotărâre privind interzicerea parcării în cursul săptămânii a autovehiculelor în zona situată de o parte și de alta a intrării principale a oborului săptămânal.

Hot. 47 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Găești nr. 6 din data de 30.01.2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2018.

Hot. 46 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților / reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșa din subordinea Serviciului Public de Asistență Socială în anul școlar 2018 - 2019.
01.08.2018
44. Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare și extindere Centrul de zi - Găești". 25.07.2018
41 - 43. Hot. 43 - Hotărâre privind prelungirea convenției încheiate cu Fundația Cara bella Internațional Târgoviște.

Hot. 42 - Hotărâre privind aprobarea acordării unor premii persoanelor care împlinesc 50 și 60 de ani de căsătorie precum și a unei persoane care împlinește 100 de ani.

Hot. 41 - Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Găești pentru o perioadă de 3 luni (IULIE - SEPTEMBRIE 2018).
13.07.2018
38 - 40. Hot. 40 - Hotărâre privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie, nr.10, bl. A7, Ap. 55 chiriasei Dumitru Nicoleta Mihaela.

Hot. 39 - Hotărâre privind majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 trim. II. Hot. 38 - Hotărâre privind aprobarea incheierii unui- contract de comodat cu Spitalul Orasenesc Gaesti pentru suprafata de 173 m.p. situati la etajul fostei sectii de pediatrie a Spitalul Orasenesc Gaesti.
11.06.2018
31 - 37. Hot. 37 - Hotărâre privind aprobarea în principiu a concesionării Școlii Generale nr. 2 Găești, situat în str. Ștefan Mihăilescu, nr. 65, în vederea înființării unei grădinițe și spațiu de joacă pentru copii.

Hot. 36 - Hotărâre privind aprobarea chiriei lunare pentru locuințele A.N.L. în anul 2018.

Hot. 35 - Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe tip ANL, situate în Orașul Găești, Fundătura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A5, Ap. 37 chiriașului Alexiu Dan Marius.

Hot. 34 - Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe tip ANL, situate în Orașul Găești, Fundătura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A7, Ap. 54 chiriașului Savu Marius - Cătălin.

Hot. 33 - Hotărâre privind aprobarea investiției "Extindere conductă cu alimentare cu gaze pe străzile Mărăști - Viorele".

Hot. 32 - Hotărâre privind aprobarea investiției "Extindere conductă cu alimentare cu gaze pe Fundătura Șerban Cioculescu - Găești".

Hot. 31 - Hotărâre privind aprobarea investiției "Extindere conductă cu alimentare cu gaze str. Progresului - Găești".
29.05.2018
26 - 30. Hot. 30 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: "Reabilitare, Modernizare și Extindere Școala Gimnazială Șerban Cioculescu, Oraș Găești" + Anexa.

Hot. 29 - Hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență doamnei AMUZAN STELICĂ.

Hot. 28 - Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe tip ANL, situate în Orașul Găești, Fundătura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A5, Ap. 33 către chiriasul Mihalache Florentin.

Hot. 27 - Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe tip ANL, situate în Orașul Găești, Fundătura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A5, Ap. 40 către chiriasul Stoian George - Alin.

Hot. 26 - Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat în anul școlar 2018 - 2019 pe raza orașului Găești.
25.04.2018
19 - 25. Hot. 25 - Hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. realizate pentru "Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială "Șerban Cioculescu" din Găești, strada Cuza-Vodă, nr.13".

Hot. 24 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Liceul "Iordache Golescu"".

Hot. 23 - Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii a suprafețe de teren de 6 m.p. în oborul săptămânal.

Hot. 22 - Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii a suprafețe de teren de 6,5 m.p., situați în Piața Sfântul Ilie.

Hot. 21 - Hotărâre privind majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, trim. II.

Hot. 20 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Găești nr. 5 din 30.01.2018 privind Planul de ocuparea funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Găești în anul 2018.

Hot. 19 - Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Găești pentru o perioadă de 3 luni (APRILIE - IUNIE 2018).
25.04.2018
16 - 18. Hot. 18 - Hotărâre privind aprobarea investiției "Extindere conductă alimentare cu gaze strada Fundătura Republicii Orașul Găești".

Hot. 17 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Găești nr. 33 din 06.03.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitarea, modernizarea infrastructurii educaționale Școala gimnazială Radu cel Mare".

Hot. 16 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Găești nr. 102 din 26.10.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii antepreșcolare prin construirea unei creșe în orașul Găești".
26.03.2018
15. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 + Anexa. 27.02.2018
13. Hotărâre privind aprobarea transformarii postului vacant de referent studii medii într-un post de conducere de șef birou în cadrul Casei de Cultură "Dumitru Stanciu". 27.02.2018
12. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii "Aurel Iordache" Găești. 27.02.2018
11. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2017 și al programului de activitate pentru anul 2018, cât și al consiliului științific al bibliotecii "Aurel Iordache" Găești + Raport. 27.02.2018
10. Hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 și aprobarea planului de măsuri pentru eficientizarea datelor în registrul agricol + Anexe + Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017. 30.01.2018
9. Hotărâre privind aprobarea închirierii unui contract de comodat cu Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița. 30.01.2018
8. Hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune situate lângă blocul 57. 30.01.2018
7. Hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere. 30.01.2018
6. Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2018. 30.01.2018
5. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Găești + Plan de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 ~ Primăria Orașului Găești. 30.01.2018
4. Hotărâre privind modificarea Hotaririi Consiliului Local Găești nr. 102 din 26.10.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii antepreșcolare prin construirea unei creșe în orașul Găești". 30.01.2018
3. Hotărâre privind modificarea Hotaririi Consiliului Local Găești nr. 112 din 14.12.2017 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 + Anexe. 30.01.2018
2. Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 + Plan general de acțiuni pentru beneficiarii legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată prin legea nr. 276/2010 + Tabel nominal persoane apte muncă - Ajutor Social + Zonele în care se vor desfășura activitățile în baza planului de acțiuni pe anul 2018 pentru beneficiarii legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 30.01.2018
1. Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2018. 30.01.2018
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017Nr. crt. Hotărâre Data
110-119. Hotărârile Consiliului Local din cadrul Primariei Oras Gaesti de la numarul 110 până la numărul 119 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul IV al anului 2017 + Aprobarea contului de execuție a bugetului Orașului Găești la 30.09.2017 + ANEXE + Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018 + ANEXE + Hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publie și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Găești + ANEXE + Hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare + Sinteză + Hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a trei suprafețe de teren, situate în zona blocurilor 56-57, în vederea amplasării unor garaje + Hotărâre privind prelungirea a trei contracte de închiriere + Hotărâre privind aprobarea componenței Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Găești + Tabel nominal + Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Găești pentru o perioadă de 3 luni (IANUARIE - MARTIE 2018) + Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul IV al anului 2017. 14.12.2017
109. Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat încheiat cu Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Dâmbovița. 16.11.2017
108. Hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 2,5 m.p., în fața spațiului comercial situat la intersecția străzilor 13 Decembrie cu Ralea Nicolescu, în vederea amplasării unei arcade luminoase. 16.11.2017
107. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Găești nr.6 din 30.01.2017 pentru aprobarea cuantumului texei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2017. 26.10.2017
106. Hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. în vederea construirii "LOCUINȚĂ P+1ET, ANEXE GOSPODĂREȘTI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN" în Găești, str. Ștefan Mihăilescu, nr.15 A - beneficiar Tonea Aurica. 26.10.2017
105. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Găești nr.33 din 06.03.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitarea, modernizarea infrastructurii educaționale Școala gimnazială "Radu cel Mare" + Raport. 26.10.2017
104. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Găești nr.6 din 30.01.2017 pentru aprobarea cuantumului texei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2017 + Raport. 26.10.2017
103. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Găești nr.19 din 30.01.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Grădinița cu program prelungit "INOCENȚA" - orașul Găești" + Raport. 26.10.2017
102. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Găești nr.21 din 30.01.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii antepreșcolare prin construirea unei creșe în orașul Găești" + Raport. 26.10.2017
101. Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Găești + Anexa I Aparatului de specialitate + Anexa II Evidența persoanei + Anexa III Poliția locală + Anexa IV Asistență socială + Anexa V Sector străzi + Anexa VI Sector spații verzi + Anexa VII Sector piață și obor + Anexa VIII Gestionarea câinilor fără stăpân. 26.10.2017
100. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III al anului 2017. 26.10.2017
99. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Găești în Consiliul de Administrație al Colegiului Național "Vladimir Streinu" cât și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea Calității în anul școlar 2017-2018 28.09.2017
98. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Găești în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic "Dr. C. Anghelescu" cât și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea Calității în anul școlar 2017-2018 28.09.2017
97. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Găești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale "Șerban Cioculescu" cât și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea Calității în anul școlar 2017-2018 28.09.2017
96. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Găești în Consiliul de Administrație al Grădiniței "Inocența" și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea Calității în anul școlar 2017-2018 28.09.2017
95. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Găești în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor cât și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea Calității în anul școlar 2017-2018 28.09.2017
94. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Găești pentru o perioadă de 3 luni (OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2017) 28.09.2017
93. Hotărâre privind aprobarea vânzării (în principiu) a unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaș 28.09.2017
92. Hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințele A.N.L. din blocurile A1 - A8 situate în Găești, Fundătura 1 Decembrie 28.09.2017
91. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitare termică blocuri locuințe în orașul Găești" + Raport 28.09.2017
90. Hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de concesiune 28.09.2017
89. Hotărâre privind aprobarea închirierii, în vederea desfășurării de cursuri de legislație rutieră, a unor spații situate în incinta Liceului Tehnologic "Iordache Golescu" 28.09.2017
88. Hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Orașului Găești cu obiectivul "POD STRADĂ CATANE" + Anexă 28.09.2017
87. Hotărâre privind aprobarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și din cadrul serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică 28.09.2017
86. Hotărâre privind modificarea Planului de ocupare al funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Găești în anul 2017. 28.09.2017
85. Hotărâre privind aprobarea convocării proprietarilor de teren din Orașul Găești. 28.09.2017
84. Hotărâre privind repartizarea unei locuințe ANL. 28.09.2017
83. Hotărâre privind aprobarea eliberării licenței de traseu privind transportul public local efectuat de S.C. MOGOȘANI TRANSPORT SRL. 28.09.2017
82. Hotărâre privind aprobarea cofinanțării serviciilor socio-medicale asigurate persoanei vârstnice NICA IOANA de către Căminul de bătrâni - Pătroaia -, com. Cringurile. 28.09.2017
81. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III al anului 2017. 28.09.2017
80. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Găești a unor bunuri - mijloace fixe, în vederea casării și, după caz, valorificării. 31.08.2017
79. Hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a unei suprafețe de teren de 9 mp. 31.08.2017
78. Hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a unei suprafețe de teren de 4 mp. 31.08.2017
77. Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, a unui spațiu în suprafața de 120 mp, către A.J.O.F.M Dâmbovița". 31.08.2017
76. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Găești nr. 23/30.03.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi Creșa Găești. 31.08.2017
75. Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșa din subordinea Serviciului Public de Asistență Socială în anul școlar 2017-2018. 31.08.2017
74. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III al anului 2017. 31.08.2017
73. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.06.2017 + ANEXA 31.08.2017
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2016

Nr. crt. Hotărâre Data
31. Hotărâre privind aprobarea punerii la dispozifie cu drept de uz si servitute, a terenurilor aferente instalatiilor, detinatorilor de licenta pentru a execufa lucrari privind capacitatile energetice pe toata durata existentei instalatiei 11.04.2016
30. Hotărâre privind respingerea PROIECTULUI DE HOTARIRE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de zi pentru persoane virstnice, a organigramei si a statului de functii 11.04.2016
29. Hotărâre privind respingerea PROIECTULUI DE HOTARIRE privind revocarea HCL nr. 22130.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de zi pentru persoane virstnice, a organigramei si a statului de functii. 11.04.2016
28. Hotărâre privind respingerea PROIECTULUI DE HOTARIRE privind aprobarea acordarii, in folosinta gratuita Asociatiei Folclorice, Solistilor, Instrumentistilor si Vocalistilor de muzica populara si usoara,,Cununa Sanzienelor" a unui Jpaiiu in incinta Casei de Cultura ,, Dumitru Stanciu,, Gaesti 30.03.2016
27. Hotărâre privind acordarii in folosinta gratuita a unui spatiu in suprafata de 16 mp situat in incinta Spitalului orasenesc Gaesti pentru sediu ,, C.A.R. Spital Orasenesc Gaesti .. 30.03.2016
26. Hotărâre privind aprobarea acordarii in folosinta gratuita a unei sali situata in cladirea Clubutui Copiilor si Scolarilor din str. Linistei nr. 15 pentru sediul ,, Asociatiei Parintilor EDU-ACTIV _CLUB a Clubului Copiilor Gaesti,, 30.03.2016
25. Hotărâre privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii si Administratiei Publice prin Compania Nationala de lnvestitii C.N.I.S.A. "amplasamentului constituit din constructie" Casa de cultura Dumitru Stanciu si teren in suprafata de 1115 mp destinat constructiei in vederea realizarii investitiei " Modernizare si extindere Casa de Cultura Dumitru Stanciu" oras Gaesti 30.03.2016
24. Hotărâre privind listei solicitantilor care au acces la locuinte A.N.L. pentnr anul20l6 si repartizarea a sapte locuinte conform listei 30.03.2016
23. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Cresei Gaesti, a organigramei, a statului de functii si a Planului de dezvoltare pentru perioada 2016 -2018 30.03.2016
22. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al centrului de zi pentru persoane varstnice, a organigramei si a statului de functii 30.03.2016
21. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului localpe anul 2016 30.03.2016
20. Hotărâre privind privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 - trimestrul I 30.03.2016
19. Hotărâre privind aprobarea aprobarea mod ificarii H.C.L. nr.102/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pr..u. si a taxelor speciale in orasul Gaesti pentru anul 2016 19.02.2016
18_2. Hotărâre privind aprobarea bugetul local de venituri si cheltuieli, bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare 2016 11.02.2016
18_1. Hotărâre privind aprobarea bugetul local de venituri si cheltuieli, bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare 2016 11.02.2016
17. Hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatului deproducator si a carnetuIui de comerciaIizare a produselor din sectorul agricol 11.02.2016
16. Hotărâre privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational sub forma de tichete sociale 05.02.2016
15. Hotărâre privind aprobarea materialelor privind activitatea 05.02.2016
14. Hotărâre privind aprobarea modificarii HCL nr. 102/2015 privind stabilirea impozitelor sitaxelor locate precum si a taxelor speciale in orasul Gaesti pentru anul 2016 05.02.2016
13. Hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor de care pot beneficia erevii de ra cursurire din invatamantul preuniversitar de stat 05.02.2016
12. Hotărâre privind stabilirea unor normative de combustibil pentru masinire si utirajere din dotarea primarieiGaesti 05.02.2016
11_3. Hotărâre privind aprobarea contului de executie Ia data de 31.12.2015 al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 05.02.2016
11_2. Hotărâre privind aprobarea contului de executie Ia data de 31.12.2015 al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 05.02.2016
11_1. Hotărâre privind aprobarea contului de executie Ia data de 31.12.2015 al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 05.02.2016
10. Hotărâre privind respingerea proiectului de hotarire privind aprobarea bugetul local de venituri si chettuieli, bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare - venituri si cheltuieli, lista lucrarilor de investitii finantate din bugetul local si din venituri proprii si utilizarea fondului de rulment in cursul anului 2016 05.02.2016
9. Hotărâre privind mandatarea d-lui viceprimar UNTARESCU lON, reprezentantul U.A.T. Gaesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara APA DAMBOVITA, de a vota ,, Proiectul de hotarire privind aprobarea tarifului pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare,, 29.01.2016
8. Hotărâre privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin compania Nationala de Investitii,, c'N'I'-S'A' " a amplasamentului TEREN , in suprafa ta de 4797-m'p' situat in orasul Gaesti judetul Dambovita si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului dC iNVcStitii ,,CONSTRUIRE BAZIN DE INOT DIDACTIC ORAS GAESTI 29.01.2016
7. Hotărâre de aprobare 29.01.2016
6. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din Primaria Gaesti Pentru anul 2016 29.01.2016
5. Hotărâre privind aprobarea unui numar de 58 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav 29.01.2016
5. Hotărâre privind aprobarea modificarii Hotaririi Consiliului Local Gaest din. 75/15.09.2014 privind aprobarea cheltuielilor de cofinantare pentru obiectivul ,, Modernizare strazi oras Gaesti" 29.01.2016
4. Hotărâre privindaprobarea modificarii Hotaririi Consiliului Local Gaesti nr' 81/28'10'2014 privind aprobarea cheltuielilor de cofinantare pentru obiectivul Reabilitare strazi oras Gaesti,, 29.01.2016
3. Hotărâre privind aprobarea devizuIui actualizat dupa actualizarea TvA zo% privind obiectivu|,,Reabilitare strazi oras Gaesti,,. 29.01.2016
2. Hotărâre privind aprobarea devizului actualizat dupa actualizareTVA 20% privind obiectivul "Modernizare strazi in orasul Gaesti 29.01.2016
1. Hotărâre privind revocarea Hotaririi Consiliului Local Gaesti ff. tlL/26.tL.zot5. privind stabilirea cuantumului vaucherelor de vacanta pentru anul 2016 10.01.2016
A. Hotărâre de aprobare impozite 2016 Găești 10.01.2016
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2015

Nr. crt. Hotărâre Data
128. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 - trim. lV 21.12.2015
127. Hotărâre privind infiintarea Centrului Cultural "Gheorghe Zamfir" si" Muzeul national al Naiului" la Gaesti 21.12.2015
126. Hotărâre privind aprobarea actualizarii componentei Consili ul ui Comunitar Consultativ pentru sprijinirea Serviciului Social in realizarea activitatii de asistenta sociala si protectie a copilului 21.12.2015
125. Hotărâre Hotarare privind aprobarea aprobarea,, Regulamentului de transportal elevilor cu microbuzul scolar,, 21.12.2015
124. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 - trim. lV 21.12.2015
123. Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de i n ch i ri e re nr . 10541 / 22.10.2010 pentru spatiuI situat in piata Sf. Ilie 21.12.2015
122. Hotărâre privind aprobarea ,,Planului de actiuni de interes local PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGII NR. 4L6/2OOL,, pentru anul 2016 21.12.2015
121. Hotărâre privind aprobarea modificarii Hotaririi Consiliului Local Gaesti nr. tO2/2015 privind impozitele si taxele locale Pe anul 2016 21.12.2015
120. Hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal realizat pentru,, EXTTNDERE St MANSARDARE CLADIRE EXISTENTA,, oras Gaesti str. Cuza Voda nr. 54 21.12.2015
119. Hotărâre privind aprobarea trecerii suprafetei de 4797 mp teren situat in Gaestistr. Tudor Vladimirescu nr. 2C din administrareaLiceului Tehnologic Dr. C. Angelescu in administrarea Consiliului Local Gaesti si schimbarea destinatiei acestuia, in vedereatransmiterii catre Compania Nationala de lnvestitii,, C.N.l,, S.A.pentru realizarea obiectivului- CONSTRUIRE BAZIN DE INOT DIDACTIC 21.12.2015
118. Hotărâre Hotarare privind aprobarea revocarii partiale a dreptului de folosinta gratuita acordat,, Companiei Nationalede Investitii,, C.N.l. S.A.,, pentru terenul in suprafatade 10475 mp situate in srt. Argesului nr. 2 incinta LiceuluiTehnologic Dr. C. Angelescu Gaesti 21.12.2015
117. Hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local si_a activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii- sectiune functionare pe anul 2015,trim.IV, prin suplimentarea veniturilor si a cheltuielilor 14.12.2015
116. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 - trim. lV 14.12.2015
115. Hotărâre DE APROBARE A PROIECTULUI CARE SE PRELUNGE$TE $I A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT NECESARE FINALIZARII ACESTUIA Proiect "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Colegiul National "Vladimir Streinu" COD SMIS 12164 14.12.2015
114 Anexa 2 la Hotărârea privind aprobarea cuantumului taxei de habitatcu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2016 26.11.2015
113 Anexa 1 la Hotărârea privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 - trim. lV 26.11.2015
112. Hotărâre privind aprobarea chiriei lunare pentru locuintele A.N.L. din orasul Gaesti 26.11.2015
111. Hotărâre privind stabilirea cuantumului vaucherelor de vacanta pentru anul 2016 26.11.2015
110. Hotărâre privind acordarea de facilitati fiscale pentru contribuabilii persoane fizice si juridice din orasul Gaesti 30.10.2015
109. Hotărâre privind alocarea sumei de 5000 lei Clubului Sportiv SEI BUDOKAI GAESTI pentru participarea la Campionatul European de Kick box 30.10.2015
108. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetuluilocal pe anul 2015 - trim. lV 30.10.2015
107. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local sectiunea functionare-pe trim. lV anul 2015 30.10.2015
106. Hotărâre Hotarare privind aprobarea rectificarii prevederilor bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 - sectiunea functionare trim IV 30.10.2015
105. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 -trim. lV 30.10.2015
104. Hotărâre privind aprobarea,,PLANULUI DE ACTTUNE PE LUNA DECEMBRIE 2OL5 PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCTAL CONFORM LEGil NR. 4L6/2OOL 30.10.2015
103. Hotărâre privind privind aprobarea acordarii de pachete cu alimente de baza cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Paste unor categorii de persoane 30.10.2015
102_2 Anexa 2 la Hotărârea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale in orasul Găești pentru anul 2016 09.11.2015
102_1 Anexa 1 la Hotărârea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale in orasul Găești pentru anul 2016 09.11.2015
102. Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale in orasul Găești pentru anul 2016 09.11.2015
101. Hotărâre privind respingerea Proiectului de Hotarare privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal "Extindere si Mansardare Cladire Existenta", str. Cuza Voda nr.54 30.10.2015
100. Hotărâre privind aprobarea listei situatiilor deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta 30.10.2015
99. Hotărâre privind aprobarea prelungirii contraactulelor de inchiriere pentru spatii situate in str. 13 Decembrie nr.3 30.10.2015
98. Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr 43/2008 a spatiului de 250 mp din sediul fostei primarii str. 13 Decembrie nr.3 a Companiei de Apa Targoviste 30.10.2015
97. Hotărâre privind aprobarea punerii la dispozitia Companieie de Apa Targovistee a unei suprafete de 100 mp - terenul de minifotbat, str. George Cosbuc 30.10.2015
96. Hotărâre Hotarare privind aprobarea punerii la dispozitia Companieie de Apa Targovistee a unei suprafete de 100 mp pentru construirea unei statii de pompare a apelor uzate 30.10.2015
95. Hotărâre privind aprobarea punerii la dispozitia Companieie de Apa Targovistee a doua suprafete de 100 mp pentru construirea a doua statii de pompare a apelor uzate 30.10.2015
94. Hotărâre privind modificarea HCL 112/2013 privind desemnarea consilierilor locali ce vor face parte din Comisia de repartizare a locuintelor ANL 30.10.2015
93. Hotărâre privind respingerea Proiectului de Hotarare privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal "Extindere si Mansardare Cladire Existenta", str. Cuza Voda nr.54 30.10.2015
92. Hotărâre privind aprobarea 30.10.2015
91. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern al Aparatului de Specialitate al primarului Orasului gaesti 30.10.2015
90. Hotărâre privind aprobarea listei situatiilor deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta 30.10.2015
89. Hotărâre privind respingerea Proiectului de Hotarare privind aprobarea rectificarea bugetului local sectiunea functionare trim IV 2015 30.10.2015
88. Hotărâre privind respingerea Proiectului de Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local trim III 2015 30.10.2015
87. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Gaesti in Comisia de Evaluare Interna a Calitatii din cadrul Scolii Serban Cioculescu 08.10.2015
86. Hotărâre Hotarare privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 08.10.2015
85. Hotărâre privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii a amplasamentului teren situat in incinta Liceului Tehnologic C Angelescu str. Argesului nr.2 in suprafata de 10475 mp si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Construire Bazin de Inot Oras Gaesti 08.10.2015
84. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local sectiunea functionare pe trim III 2015 08.10.2015
83. Hotărâre privind respingerea Proiectului de Hotarare privind aprobarea punerii la dispozitia Companiei de Apa Targoviste a unui teren de 100 mp pentru construirea unei statii de pompare ape uzate 25.09.2015
82. Hotărâre privind aprobarea 25.09.2015
81. Hotărâre privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte ANL si repartizarea acestora 25.09.2015
80. Hotărâre privind aprobarea eliberarii licentei de transport privind transportul public local pt SC Mogosani Transport SRL 25.09.2015
79. Hotărâre privind aprobarea eliberarii licentei de transport privind transportul public local pt SC Mogosani Transport SRL 25.09.2015
78. Hotărâre privind aprobarea amplasarii de indicatoare rutiere pe strazile din zona blocuri 25.09.2015
77. Hotărâre privind sanctionarea contraventionala a persoanelor care expun, spre vanzare, a autoturismelor pe domeniul public 25.09.2015
76. Hotărâre Hotarare privind respingerea Proiectului de Hotarare privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal "Extindere si Mansardare cladiri existente", oras Gaesti, str. Cuza Voda nr. 54 25.09.2015
75. Hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal "Extindere cladire existenta" oras gaesti, str. 13 Decembrie nr.11 25.09.2015
74. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al Cresei 25.09.2015
73. Hotărâre privind aprobarea modificarii regulamentului de Organizare si Functionare a Cresei 25.09.2015
72. Hotărâre privind aprobarea 25.09.2015
71. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Comisia de evaluare interna a Calitatii din cadrul gradinitei Inocenta 25.09.2015
70. Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie al unitatilor de invatamant 28.07.2015
69. Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat 10004/2013 incheiat cu OJOMF Dambovita pentru spatiul de 120 mp situat la parterul sediului Bibliotecii Orasenesti 14.07.2015
68. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii, a unui teren in suprafata de 440 mp cladire si cantar situat pe str. Armatei 128.07.2015
67. Hotărâre privind aprobarea eliminarii unei pozitii din inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public 28.07.2015
66. Hotărâre Hotarare privind majorarea numarului de posturi din cadrul Politiei Locale Gaesti 28.07.2015
65. Hotărâre privind respingerea Proiectului de Hotarare privind aprobarea restificarii bugetului local - sectiunea functionare pe trimstrul III 2015 25.09.2015
64. Hotărâre privind casarea autoturismului Nubira in vederea achizitionarii altui autoturism 25.08.2015
63. Hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului local pentru trimestru III 2015 prin virare de credite de la un capitol la altul 25.08.2015
62. Hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului local pentru trimestru III 2015 25.08.2015
61. Hotărâre privind aprobarea 25.08.2015
60. Hotărâre privind respingerea Proiectului de Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie a unui teren in suprafata de 440 mp cladire si cantar situat pe str. Armatei 28.07.2015
59. Hotărâre privind aprobarea 14.07.2015
58. Hotărâre privind aprobarea 14.07.2015
57. Hotărâre privind aprobarea 14.07.2015
56. Hotărâre Hotarare privind aprobarea 14.07.2015
55. Hotărâre privind aprobarea 14.07.2015
54. Hotărâre de aprobarea alocarii sumei de 15000 lei pentru premierea familiilor ce serbeaza 50 de ani de casatorie 14.07.2015
53. Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.050/2007 pentru terenul in suprafata de 88,8 mp din Piata Sf. Ilie 11.05.2015
52. Hotărâre privind aprobarea acordarii de denumire "Strada Teilor" strazii cuprinse intre fostele cladiri CAP si str. Republicii 11.05.2015
51. Hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor imobile ce urmeaza a fi vandutev 11.05.2015
50. Hotărâre privind aprobarea trecerii din extravilanul in intravilanul orasului Gaesti a unui teren in suprafata de 2626 mp in proprietatea dl Constantin Vasile domiciliat in Gaesti, str, Viitorului nr.41 30.06.2015
49. Hotărâre privind aprobarea trecerii din extravilanul in intravilanul orasului Gaesti a unui teren in suprafata de 4300 mp in proprietatea dlor Ilie Valerie si Barbu Nicolae 30.06.2015
48. Hotărâre privind aprobarea atriburii in folosinta gratuita a unui spatiu situat in cladirea fostei primarii !3 Decembrie nr. 3 Asociatiei Revolutionarilor Club 22 30.06.2015
47. Hotărâre privind aprobarea aderarea si participarea orasului Geastila parteneriatul constituit prin Asociatia GAL Microregiunea Dambovita Sud-Vest in vederea implementarii unei Strategii Locale 30.06.2015
46. Hotărâre Hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta pentru Enache Elisabeta si Sandu Vasile , str. Ftura trandafirilor 30.06.2015
45. Hotărâre Hotarare privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante de executie din cadrul Serviciului De Asistenta Sociala 30.06.2015
44. Hotărâre de aprobarea rectificarii bugetului local pe trim II 2015 11.05.2015
43. Hotărâre privind imputernicirea primarului interimar pentru contractarea de asistenta juridica si reprezentarea in dosarul 1439/2013 11.05.2015
42. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii a unui teren in suprafata de 42 mp pentru construirea a cinci spatii comerciale aflate in incinta oborului 11.05.2015
41. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim II 2015 prin majorare de venituri 11.05.2015
40. Hotărâre privind aprobarea contului de axecutie a bugetului 11.05.2015
39. Hotărâre privind delegarea unui consilier local care va indeplini atributiile viceprimarului oras gaesti 11.05.2015
38. Hotărâre privind aprobarea modificarii HCL 100/2014 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor ce apartin domeniului public 29.04.2015
37. Hotărâre privind aprobarea acordarii in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 6,09 mp Detasamentului de Pompieri gaesti 29.04.2015
36. Hotărâre Hotarare privind aprobarea schimbarii denumirii Biroului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor in Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 29.04.2015
35. Hotărâre Hotarare privind aprobarea eliberarii licentei de traseu privind transportul public local pt firma S.C.AURORA & CO S.R.L. 29.04.2015
34. Hotărâre de respingere a Proiectului de Hotarare privind aprobarea contului de executie pe trim IV 2014, al bugetului local 29.04.2015
33. Hotărâre privind aprobarea punerii la dispozitia Companii de Apa a terenului i suprafata de 100 mp situat in incinta gradinitei Targoviste 31.03.2015
32. Hotărâre privind aprobarea vanzarii a doua apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi 31.03.2015
31. Hotărâre de aprobarea vanzarii directe a cotei de indivize de 45/74 mp teren aferent spatiului comercial cofetariei C1-U13in suprafata de 62 mp detinut de dna Nistorescu Constanta in str. Viitorului nr.2 31.03.2015
30. Hotărâre privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii a unui teren in suprafata de 9 mp situat intre cladirea Telekom si bl. 49 31.03.2015
29. Hotărâre privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii a unui teren in suprafata de 7 mp situat la intrarea in piata agroalimentara "Sf. Ilie" a 31.03.2015
28. Hotărâre privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii a unui teren in suprafata de 3 mp intre cladirea fostului sediu al Primariei si bl. A5 din str. 13 Decembrie 31.03.2015
27. Hotărâre privind aprobarea taxei de eliberare a atestatului de producator 31.03.2015
26. Hotărâre Hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat 31.03.2015
25. Hotărâre Hotarare privind aprobarea Festivalului international de nai "Gheorghe Zamfir" 31.03.2015
24. Hotărâre de aprobare a Regulamentului privind comercializarea produselor si serviciilor de piata pe raza orasului 31.03.2015
23. Hotărâre privind aprobarea statiilor de oprire a mijloacelor de transport public de calatoria 31.03.2015
22. Hotărâre privind nominalizarea comisiei de evaluare si selectionarea solicitarilor pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit 31.03.2015
21. Hotărâre de modificare a HCL 67/2014 privind aprobarea costului lunar de intretinere si a contributiei parintilor pentru copiii de la Cresa pentru anul 2014 - 2015a 31.03.2015
20. Hotărâre privind aprobarea modificarii HCL 9/2015 privind aprobarea bugetului local al orasului Gaesti si aprobarea ordonatorilor tertiali de credite pe anul 2015 31.03.2015
19. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Comisia de Evaluare Interna din cadrul Gradinitei cu program prelungit Inocentaa 27.02.2015
18. Hotărâre privind aprobarea construirii unui site modern al Primariei oras Gaesti 27.02.2015
17. Hotărâre privind stabilirea sumelor care se au in vedere pentru recuperarea cheltuielilor ocazionale de tiparirea si distribuirea Atestatului de Producator si a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 27.02.2015
16. Hotărâre Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu in incinta Casei de Cultura Dumitru Stanciu pentru activitatea mass-media 27.02.2015
15. Hotărâre Hotarare privind aprobarea construirii unui obiectiv sportiv pe un teren situat in incinta Liceului Tehnologic Dr. C. Angelescu 27.02.2015
14. Hotărâre de aprobare a materialelor privind activitatea Bibliotecii "Aurel Iordache" Găești 27.02.2015
13. Hotărâre privind mandatarea specială a reprezentantului UAT Găești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița 27.02.2015
12. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din Primăria Găești pe anul 2015 27.02.2015
11. Hotărâre de aprobare a devizului actual generalizat privind lucrarea "Modernizare străzi Oraș Găești" și aprobarea devizului general actualizat pentru lucrarea "Modernizare străzi Oraș Găești" 27.02.2015
10. Hotărâre de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local 27.02.2015
9. Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Orașului Găești și aprobarea bugetelor ordonatorilor terțiali de credite pe anul 2015 27.02.2015
8. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Casei de Cultură "Dumitru Stanciu" Găești pentru anul 2014 și a programului activităților culturale pentru anul 2015 29.01.2015
7. Hotărâre de respingere al Proiectului de Hotarare privind aprobarea "Regulamentului privind comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza orașului Găești" 29.01.2015
6. Hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pentru Poliția Locală Găești 29.01.2015
5. Hotărâre privind aprobarea cotizației datorate de Orașul Găești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița 29.01.2015
4. Hotărârea de respingere al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2015 29.01.2015
3. Hotărârea de respingere al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea "Planului general de acțiuni pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat" pe anul 2015 29.01.2015
2. Hotărâre privind aprobarea unui numar de 58 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav 29.01.2015
1. Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a folosirii fondului de rulment în cursul anului 2014 29.01.2015
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2014

Nr. crt. Hotărâre Data
1. Hotărâre de modificare a HCL 110/28.11.2013 privind aprobarea cotizației localității Găești la Asociația de Dezavoltare Intercomunitară “Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița” 21.01.2014
2. Hotărâre privind acordarea sumei de 2000 lei dlui Ivanovici Ilie pentru a participa la Campionatul Mondial de la Budapesta 25 – 31 Martie 2014 21.01.2014
3. Hotărâre privind aprobarea preluării excedentului bugetar înregistrat la 31.12.2013 de la Piața Sf. Ilie la bugetul local și trecerea activității ca venituri și cheltuieli la bugetul local 21.01.2014
4. Hotărâre de aprobare a “Regulamentului privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul la proprietatea publică sau privată a Orașului Găești în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură precum și măsurile privind constrirea de rețele de comunicații electronice” 31.01.2014
5. Hotărâre privind înregistrarea Primăriei Orașului Găești în SNEP 31.01.2014
6. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafața de 840 mp situate în spatele proprietății din str. Gheorghe Nicolescu nr. 28 31.01.2014
7. Hotărâre privind aprobarea unui număr de 58 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav 31.01.2014
8. Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 31.01.2014
9. Hotărâre privind aprobarea ca dl. Primar al Orașului Găești să evalueze performanțele profesionale ale secretarului Orașului Găești 31.01.2014
10. Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale personalului din cadrul Primăriei Oraș Găești 04.02.2014
11. Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 56/2007 pentru spațiul ocupat de Direcția Sanitar Veterinară Dâmbovița 04.02.2014
12. Hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor aparținând domeniului public sau privat al Orașului Găești, către instituții publice 04.02.2014
13. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, a terenului în suprafața de 16 mp situat în piața Sf. Ilie, în vederea construirii a unui spațiu comercial 04.02.2014
14. Hotărâre privind aprobarea Programului de activitate a Casei Orășenești de Cultură “Dumitru Stanciu” în anul 2014 04.02.2014
15. Hotărâre de aprobare a Raportului privind activitatea Serviciului Public de Asistență Socială Găești pe anul 2013 04.02.2014
16. Hotărâre privind aprobarea chiriei lunare la locuințele ANL pentru chiriașii cu vârste peste 35 de ani 04.02.2014
17. Hotărâre privind aprobarea desființării ziarului Consiliului Local al Orașului Găești, “Cronica Găeștiului” 04.02.2014
18. Hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014 03.03.2014
19. Hotărâre privind aprobarea materialelor referitoare la activitatea Bibliotecii “Aurel Iordache” a Orașului Găești 31.03.2014
20. Hotărâre privind aprobarea sistări lucrărilor și readucerea de urgență la starea inițială a arhitecturii și a spațiului verde din Parcul central al Orașului Găești 02.04.2014
21. Hotărâre privind respingerea Proiectului și revocare a HCL nr. 17/04.02. privind aprobarea desființării ziarului local “Cronica Găeștiului” 02.04.2014
22. Hotărâre pentru respingerea Proiectului privind aprobarea acordării în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Sf. Ilie Găești, terenul cu suprafața de 4 mp situate în Găești, str. 13 Decembrie nr. 15A, în vederea construirii unei capele. 02.04.2014
23. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Iocal pe anul 2014 22.04.2014
24. Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - C.N.I. - S.A. a terenului în suprafața de 10.475 mp situat în Str. Argeșului incinta Liceului Tehnologic Dr. C. Angelescu Găești pentru construirea obiectivului "Sală de Sport - 150 de locuri" 22.04.2014
25. Hotărâre privind aprobarea Studiului de prefezabilitate întocmit pentru realizarea obiectivului "Sală de sport - 150 de locuri Oraș Găești" amplasament: str. Argeșului incinta Liceului Tehnologic "Dr. C. Angelescu" 22.04.2014
26. Hotărâre de aprobare a angajamentului privind asigurarea finanțării pentru lucrările de sistematizare verticală a amplasamentului, racordurile la utilități precum întreținerea și exploatarea obiectivului Sală de sport – 150 de locuri Oraș Găești 22.04.2014
27. Hotărâre privind aprobarea repoziționării limitelor de proprietate între terenul proprietatea S.C. ALCONSTRUCT SRL, și terenul proprietatea Orașului Găești 30.04.2014
28. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 2014 al bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 30.04.2014
29. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii, terenului cu o suprafață de 16 mp situat în incinta Școlii "Serban Cioculescu" în vederea construirii unui magazin 30.04.2014
30. Hotărâre de respingere a Proiectului privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii, terenului în suprafața de 15 mp situat în Găești între Bl. A5 și fostul sediu al primăriei 30.04.2014
31. Hotărâre de respingere a Proiectului privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru teren situat în oborul săptămânal 30.04.2014
32. Hotărâre de respingere a proiectului privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, unui spațiu în suprafața de 20 mp (boxa de carne) situat în piața agroalimentară Sf. Ilie Găești pe latura de est 30.04.2014
33. Hotărâre de respingere a proiectului privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii, unui teren de 6 mp situat la intersecția N. Titulescu str. Viitorului în vederea amplasării unei construcții metalice pentru comerț 30.04.2014
34. Hotărâre privind aprobarea acordării în folosință gratuită, parohiei Ortodoxe Sf. Ilie Găești al terenului în suprafața de 4 mp situat în Găești str.13 Decembrie, nr. l5A în vederea construirii unei capele 30.04.2014
35. Hotărâre de respingere a proiectului privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 8/2004 pentru terenul din incinta școlii "Radu cel Mare" în suprafața de 23 mp pe care este amplasată o construcție metalică destinată activității de comerț 30.04.2014
36. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii, unui spațiu în suprafața de 7,74 mp situată în piața Sf. IIie 30.04.2014
37. Hotărâre de respingere a Proiectului privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, terenului în suprafața de 23 mp situată în Găești str. Independenței nr,2C 30.04.2014
38. Hotărâre de respingere a Proiectului privind aprobarea păstrării destinației sociale a Centrului de Zi pentru persoanele Vârstnice Găești pentru o perioadă de cel puțin 10 ani 30.04.2014
39. Hotărâre de respingere a Proiectului privind aprobarea finantării activității sportive a Asociației "Clubul Sportiv Progresul Găești" Asociația Sportivă "Viitorul' Gaesti și Clubul Sportiv" "Sei Budokai" Găești 30.04.2014
40. Hotărâre de revocare a hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.11.2013 privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea vânzării a terenului în suprafața de 840 mp situat în Găești str. Gheorghe Nicolescu nr.28 30.04.2014
41. Hotărâre de respingere a proiectului privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 06/29.11.2013 privind aprobarea PUZ întocmit pentru S.C. CARPATIK IMPEX SRL prin care se propune modificarea procentului de ocupare a terenului pe care îl deține în str. Decembrie nr. 8 Găești 30.04.2014
42. Hotărâre de respingere a proiectului privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile ce intră în componența Liceului Tehnologic "Dr. C Angelescu" 30.04.2014
43. Hotărâre de respingere a proiectului privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației Școlii generale nr.2 Găești 30.04.2014
44. Hotărâre privind aprobarea trecerii din extravilanul în intravilanul Orașului Găești a terenului în suprafața de 11720 mp proprietatea d-lui Arifovici Elias Demirel 30.04.2014
45. Hotărâre privind aprobarea trecerii din extravilanul în intravilanul Orașului Găești a terenului în suprafața de 9142 mp proprietatea S.C. ELECTROUNIVERS SRL 30.04.2014
46. Hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 27 I 29.04.2009 privind gospodărirea Orașului Găești 30.04.2014
47. Hotărâre de respingere a revocării Hotărârii Consiliului Local nr.201. privind aprobarea sistării Iucrărilor și readucerea de urgență la starea inițială a arhitecturii și a spațiului verde din parcul central al Orașului Găești 30.05.2014
48. Hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat 30.05.2014
49. Hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației terenului în suprafața de 16 mp situat în incinta școlii "Serban Cioculescu" din Găești 30.05.2014
50. Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al Serviciului public Comunitar Local de Evidență a persoanelor din Găești 30.05.2014
51. Hotărâre privind aprobarea construirii “Complexului Sportiv Tineretului” pe un teren în suprafața de 30 000 mp situate în incinta Liceului Tehnologic Dr. C Angelescu 06.06.2014
52. Hotărâre privind aprobarea modernizării și dotării sălii de ședințe - 120 locuri de la parterul clădirii aparținând Orașului Găești amplasată în str. 13 Decembrie nr. 3 06.06.2014
53. Hotărâre privind aprobarea premierii d-lui Stan Cristian cu suma de 3000lei pentru performanțele obținute în ciclism, atletism și handbal 06.06.2014
54. Hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 4000 lei Cubului de Baschet "Club Popovici Gheorghiță" pentru a reprezenta Orașul Găești la "Cupa ADMA", care se va desfășura în perioada 12 - 15.06. în localitatea Costinești 06.06.2014
55. Hotărâre privind aprobarea acordării unei sume de bani Clubului Sportiv "Sei Budokai" Găești 06.06.2014
56. Hotărâre privind aprobarea acordării unei sume de bani Clubului Sportiv "Respect Gym Găești" 06.06.2014
57. Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Găești a terenului în suprafața de 10475 mp situat în str. Argeșului incinta Liceului Tehnologic "Dr. C. Angelescu" 06.06.2014
58. Hotărâre privind aprobarea înființării Creșei “Casa Copilului” Oraș Găești pentru copiii cu vârste între 0 – 3 ani 30.06.2014
59. Hotărâre privind aprobarea trecerii unor poziții din domeniului public în inventarul domeniului privat al Orașului Găești 30.06.2014
60. Hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Orașului Găești cu obiectivul sala DE SPORT 50 de Locuri 30.06.2014
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2013

Nr. crt. Hotărâre Data
1. Hotărâre de respingere a Proiectului de Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/21.12.2012 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 și aprobarea noilor impozite locale pentru anul 2013 04.01.2013
2. 14.01.2014
3. Hotărâre privind aprobarea activității Bibliotecii "Aurel Iordache" 31.01.2013
4. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei de Cultură "Dumitru Stanciu" 31.01.2013
5. Hotărâre privind aprobarea coordonării Proiectului Comenius Regio finanțat din fondurile europene de către Consiliul Local Găești 31.01.2013
6. Hotărâre privind evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Orașului de către domnul Primar Dan Eugen Iacobuță 31.01.2013
7. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trim IV 2012 31.01.2013
8. Hotărâre privind un număr de 58 asistenți personali ai persoanelor cu handicap 31.01.2013
9. Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pantru beneficiarii legii 416/2001 privind venitul minim garantat 31.01.2013
10. Hotărâre privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru sprijinirea și soluționarea la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii 31.01.2013
11. Hotărâre privind aprobarea Raportului Serviciului Public Comunitar de Asistență Socială 31.01.2013
12. Hotărâre de respingere a Proiectului privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirieri unui teren în suprafața de 7,5 mp situat la intrarea în piața Sf. Ilie pentru construirea unui spațiu comercial 31.01.2013
13. Hotărâre de respingere a Proiectului privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirieri unui teren în suprafața de 30 mp situat în Orașul Găești, str. N. Titulescu, între Poliția Găești și Judecătoria Găești 31.01.2013
14. Hotărâre de respingere a Proiectului privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea concesionării ai terenului în suprafața de 250 mp situat pe strada Armatei, Găești 31.01.2013
15. Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Orașului Găești a două terenuri ce vor avea destinația de stradă cu denumirea de "Aleea Primăverii" 31.01.2013
16. Hotărâre privind rapoartele de evaluare pentru vânzarea unor terenuri apartinând domeniului privat al Orașului Găești 04.02.2013
17. Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Orașului Găești a unor suprafețe de teren 04.02.2013
18. Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Orașului Găești a suprafeței de 540 mp teren situat în Piața Nouă de pe str. Viitorului colț cu str. Unirii 04.02.2013
19. Hotărâre privind instituirea de restricție de tonaj și parcare în zona de blocuri a Orașului Găești 04.02.2013
20. Hotărâre privind instituirea de restricții de tonaj și parcare în zona blocurilor 18.02.2013
21. Hotărâre privind acordării în folsință gratuită a unei clase pentri Asociația Părinților Școlii Șerban Cioculescu 27.02.2013
22. Hotărâre privind aprobarea acordării în folosință gratuită a unei suprafețe de 54 mp situat în incinta Școlii Șerban Cioculescu pentru Asociația Părinților 27.02.2013
23. Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local Găești de a avea calitatea de membru fondator al Clubului Sportiv Găești 27.02.2013
24. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii a unui spațiu de 20 mp (boxa de carne) situată în piața Sfântul Ilie 27.02.2013
25. Hotărâre privind aprobarea modificării unor taxe pentru folosirea locurilor din domeniul public, din piața Sfântul Ilie și oborul săptămânal 27.02.2014
26. Hotărâre de respingere a Proiectului privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii a terenului în suprafața de 18 mp situat pe pietonajul major ce face legătură între str. 1 Decembrie și Piața Sf. Ilie -
27. Hotărâre de respingere a Proiectului privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii a terenului în suprafața de 15 mp situat în Piața Sf. Ilie -
28. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii, a unui teren în suprafața de 100 mp situată în incinta Oborulul, în vederea desfășurării de activități comerciale -
29. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii a unui teren în suprafața de 100 mp situată în incinta Oborului, în vederea desfășurării de activități comerciale -
30. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii a unui teren în suprafața de 100 mp situaă în incinta Oborulul în vederea desfășurării de activități comerciale -
31. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii a unui teren în suprafața de 150 mp situaă în incinta Oborulul în vederea desfășurării de activități comerciale -
32. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea concesionării unui teren în suprafața de 25 mp situată în Găești str. N. Titulescu între Polția Găești și Judecătoria Găești pentru construirea unui birou de avocatură -
33. Hotărâre privind aprobarea cotei ce poafe fi reținută din chirie de către titularii drepturilor de administrare a bunurilor din proprietatea publică a unității administrativ teritoriale din Orașul Găești -
34. Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local Găești pentru închirierea de către Colegiul Național Vladimir Streinu a laboratoarelor de informatică pentru derularea proiectului ~ Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea manualului de evaluare internă a calitătii educației, contract nr. POSDRU /85/1.1/S/55668 ~ -
35. Hotărâre de aprobare a modificării Hotărârilor Consiliului Local cu nr. 75131.10.2012 ; 15/31.01.2013 și nr. 1/04.02.2013. -
36. Hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului nr. I situat în bl. 28 sc.E. Str. Unirii Găești către d-nul ILIE MARIN chiriaș -
37. Hotărâre de aprobare a eliberării Licenței de traseu privind transportul public local efectuat de S.C. MOGOȘANI TRANSPORT SRL -
38. Hotărâre privind aprobarea sancționării cetățenilor care hrănesc câinii comunitari aflați pe domeniul public -
39. Hotărâre privind aprobarea sancționării cetățenilor pentru aruncarea gunoiului în locuri nepermise pe raza Orașului Găești -
40. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, lista lucrărilor de investiții finanțate din bugetul local și din venituri proprii, organigrama, numarul de personal și fondul de salarii pe fiecare capitol

LISTĂ Poziție "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii, investiții 2013/2014

Anexele1,2 venituri, cheltuieli

Situația bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

-
41. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Găești 29.04.2013
42. Hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de zi pentru persoanele vârstnice și a Regulamentului de funcționare a Centrului de zi 21.01.2014
43. Hotărâre privind aprobarea "Nomenclatorului stradal al Orașului Găești" 29.04.2013
44. Hotărâre privind aprobarea contractării unui credit bancar pentru cofinanțarea și susținerea proiectelor de investiții din fonduri europene 29.04.2013
45. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii unui teren cu suprafața de 24 mp situat în Gaesti, str. Viitorului, lângă bl. 43 29.04.2013
46. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii unui teren având suprafața de 34 mp, situat în incinta Oborului, în vederea desfășurării de activități comerciale 29.04.2013
47. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii unui teren cu suprafața de 160 mp, situat în Găești, str. 13 Decembrie între bl. 52 Materna și Farmacia Catena 29.04.2013
48. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii a terenului ci suprafața de 18 mp situată pe pietonalul major ce face legătura între str. 1 Decembrie și Piața Sf. Ilie 29.04.2013
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2012

Nr. crt. Hotărâre Data
1. Hotărâre 21.01.2012