INFORMAȚII PUBLICE

Formulare necesare pentru obţinerea C.U, A.C, Certificat Nomenclatură şi Certificat de Atestare (URBANISM)

Notă

În vederea obțineri autorizației de construire/desființare, cetățeanul se poate deplasa la biroul de urbanism și amenajarea teritoriului de unde poate solicita cererea de emitere a certificatului de urbanism.

Cererea va fi însoțită de către actul de proprietate a imobilului pentru care se solicită informații(Certificat de Urbanism), împreună cu documentația cadastrală a imobilului. În urma completări acestei cereri se va deplasa la ghișeul caseriei unde va achita taxa pentru obținerea taxei de urbanism.

Cererea împreună cu documentația și dovada achitări taxei, solicitantul le va depune la registratura primăriei(relații cu publicul).Documentații Urbanism 2024

Documentații Urbanism 2023
Documentații Urbanism 2022
Documentații Urbanism 2021

VEZI TOATE CERTIFICATELE DE NOMENCLATURĂ ALE PRIMĂRIEI ORAȘ GĂEȘTI DIN ANUL 2024

VEZI TOATE CERTIFICATELE DE NOMENCLATURĂ ALE PRIMĂRIEI ORAȘ GĂEȘTI DIN ANUL 2022
VEZI TOATE CERTIFICATELE DE NOMENCLATURĂ ALE PRIMĂRIEI ORAȘ GĂEȘTI DIN ANUL 2021
VEZI TOATE CERTIFICATELE DE NOMENCLATURĂ ALE PRIMĂRIEI ORAȘ GĂEȘTI DIN ANUL 2019