Servicii publice subordonate

Audit

EXECUȚIE:

Auditor:  ...
CONTACT:

Tel:  (0245) -606-081; -606-082; -606-083; interior 109
E-mail:  primaria.gaesti@yahoo.com
PROGRAM DE LUCRU:

Luni - Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00
DESCRIERE:

Activitatea desfășurată de auditorul intern în sectorul public este o activitate independentă și obiectivă, care dă entității o asigurare rezonabilă în ceea ce privește funcționalitatea sistemului de control intern, oferă consiliere pentru îmbunătățirea operațiunilor și contribuie la contribuie la adăugarea de valoare actului managerial. În același timp, auditorul ajută entitatea publică să își atingă obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematică și metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control și de guvernare a întreprinderii și făcând propuneri pentru a le consolida, eficacitatea.

De asemenea, auditorul intern trebuie să informeze conducerea entității publice cu privire la evetualele indicii de fraudă pe care le constată cu ocazia derulării misiunilor de audit intern.

Auditorul intern în sectorul public trebuie să aibă studii superioare cu o diplomă recunoscută de autoritatea competentă în domeniu.
Condiția obligatorie pentru ca o persoană să desfășoare activității specifice de audit intern în sectorul public este absolvirea unui program de învățământ superior, cu diplomă de licență.

Până în anul 2015, auditorul intern în sectorul public are responsabilitatea de a obține Certificatul de atestare pentru funcția de auditor intern, iar începând de la acea dată nu va mai putea participa la concursul pentru ocuparea funcției publice de auditor intern în sectorul public fără acest certificat.
Auditor intern în sectorul public are obligația perfecționării cunoștințelor profesionale.

Având în vedere complexitatea proceselor de management din majoritatea entităților publice, auditorii interni trebuie încurajați să-și îmbunătățească performanțele prin pregătirea profesională.
În acest sens, entitatea, prin șeful compartimentului de audit intern, asigură condițiile necesare pregătirii profesionale, perioada destinată acestui scop fiind de minim 15 zile pe an.