INFORMAȚII PUBLICE

SERVICII ȘI PRESTAȚII SOCIALE

ACTE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII UNUI DOSAR NOU PENTRU EVALUAREA UNEI PERSOANE SI INCADRAREA IN GRAD DE HANDICAP
   - Dosar cu sina;
   - Referat medic specialist (original);
   - Scrisoare medicala de la medicul de familie (original);
   - Acte medicale (copie);
   - Buletin de identitate, certificat de nastere (copie);
   - Cupon de pensie / Adeverință de salariat / Decizie de pensionare / Adeverință de venit de la primaria de domiciliu;
   - Ancheta sociala de la primaria de domiciliu (original);
   - Copie fisa consultație (a persoanei care doreste evaluare) de la medicul de familie;

Dosarul se depune la D.G.A.S.P.C. Dambovita Seriviciu Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte
E-mail: sec_adulti_db@yahoo.com
Program primire dosare: Luni - Joi: 10 - 16,
Vineri nu se lucrează cu publicul.
ACTE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII UNUI DOSAR PENTRU INCADRAREA IN GRAD DE HANDICAP / REEVALUAREA UNUI CERTIFICAT VECHI SI INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP
   - Dosar cu sina;
   - Referat medic specialist (original);
   - Acte medicale (copie);
   - Buletin de identitate, certificat de nastere (copie);
   - Cupon de pensie / Adeverință de salariat / Decizie de pensionare / Adeverință de venit de la primaria de domiciliu;
   - Ancheta sociala de la primaria de domiciliu (original);
   - Copie Fisa consultație de la medicul de familie - insemnari din ultimul an a persoanei care doreste reevaluare
   - Certificatul de incadrare in grad de handicap vechi;
   - Programul individual de reabilitare si integrare sociala (cel vechi);

Program primire dosare: Luni - Joi: 10 - 16,
Vineri nu se lucrează cu publicul.


Acte necesare intocmirii dosarului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap pentru copiii 1 - 18 ani

   - Acte de identitate ale copilului;
   - Copie a certificatului de nastere / actului de identitate al copilului ;
   - Copii ale actelor de identitate ale parintilor / reprezentantului legal (buletin / carte de identitate, certificat de casatorie sau hotarare de divort, unde este cazul ) ;
   - Copii dupa curatela sau orice alt act prin care copilul este incredintat spre crestere si educare, hotarare a instantei sau hotarare a comisiei pentru protectia copilului;
   - Fotografie copil – sa evidentieze deficienta, unde este cazul;
   - Fisa medicala sintetica – Formularul il completeaza medicul de familie in baza certificatului tip A5, eliberat de medicii specialisti unde se afla copilul in evidenta ( Jud. Dambovita ) sau Clinici Universitare din Bucuresti, Tirgu Mures, etc.. la care puteti adauga copii ale documentelor medicale anterioare. Toatr actele vor fi stampilate, parafate de medic si cu numar de inregistrare al unitatii medicale ;
In fisa medicala sintetica se opereaza si cazurile nedeplasabile ( medic de familie );
   - Luati trimitere de la medicul de familie catre medicii specialisti unde sunteti in evidenta, in teritoriu, sau la alte clinici din tara, pentru a obtine certificatul medical TIP A5 cu diagnosticul / diagnosticele copilului.
   - Fisa de evaluare psihologica – atunci cand este cazul ( cu termen de valabilitate 3 luni ) se elibereaza gratuit de catre psihologii clinicieni din unitatile sanitare ;
   - Fisa psihopedagogica - o completeaza cadrul didactic care lucreaza cu copilul in unitatea de invatamant prescolar / invatatatorul/ institutorul pentru invatamantul primar, profesorul, dirigintele pentru invatamantul gimnazial si liceal in colaborare cu consilierul scolar, profesorul itinerant de sprijin si alti profesionisti din echipa multidisciplinara;
   - Copie a certificatului de incadrare in grad de handicap in vigoare, la reevaluare;
   - Copie a certificat de orientare scolara / profesionala in vigoare, atunci cand este cazul;
   - Ancheta sociala, insotita de genograma, ecomap si Fisa cu factorii de mediu. Pentru aceste documente va adresati primariei de care apartine copilul, iar in cazul copiilor din municipiul Targoviste acestea sunt intocmite de asistentii sociali din cadrul Directiei de Asistenta Sociala – Primaria Targoviste (Calea Domneasca; vis-à-vis de stadionul municipal);

NOTA : La depunerea dosarului, apartinatorul legal trebuie sa fie insotit de copilul in cauza pentru evaluare / reevaluare.
Fac exceptie copiii nedeplasabili pentru care medicul consemneaza in fisa medicala sintetica.

TOATE ACTELE SUNT OBLIGATORII. DOSARELE INCOMPLETE NU VOR FI PRIMITE LA SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA COPII PENTRU INCADRAREA IN GRAD DE HANDICAP.

Dosarul se depune la D.G.A.S.P.C. Dambovita Seriviciul De evaluare Complexa Copii
E-mail: sec_copii_db@yahoo.com
Program primire dosare: Luni - Joi: 10 - 16,
Vineri nu se lucrează cu publicul.
ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL
   - Copie de pe actul de identitate al persoanei care solicită angajarea;
   - Copie carnetul de munca;
   - Repartitie de la A.J.O.F.M;
   - Copie de pe Decizia de pensionare de limita de varsta (unde este cazul);
   - Dosar medical - MEDICINA MUNCII;
   - Cazier judiciar;
   - Copie de pe actul de studii;
   - Copie de pe actul de stare civila;
   - Copie de pe certificatul de persoana cu handicap al persoanei cu handicap grav care necesita asistent personal;
   - Copie de buletinul de identitate al persoanei cu handicap grav sau certificatul de nastere in cazul copilului cu handicap grav care nu a implinit varsta de 14 ani;
   - Cupon de pensie al bolnavului;
   - Acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali in cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamant;
   - Ancheta sociala;
   - Declaratie notarială;
   - Acordul privind angajarea a unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav emis de D.G.A.S.P.C. Dambovita; Program primire dosare: Luni - Joi: 10 - 16,
Vineri nu se lucrează cu publicul.
ACTE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII INDEMNIZAȚIEI LUNARE DE INGRIJIRE DE CATRE PERSOANA CU HANDICAP GRAV
   - Copie certificatul de incadrare in grad de handicap;
   - Copie de pe buletin de identitate al persoanei cu handicap grav si al reprezentantului legal;
   - Acordul privind primirea idemnizatiei lunare emise de catre D.G.A.S.P.C. Dambovita;
   - Cerere de acordare a idemnizatiei - extras de cont;
ACTE NECESARE PERSOANELOR VARSTNICE PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIILE CENTRELOR PENTRU VARSTNICI
   - Copie de pe buletin de identitate al persoanei varstnice si al reprezentantului legal;
   - Ancheta sociala;
   - Grila de evaluare medico-sociala;
   - Cupon de pensie persoana varstnica;
   - Declaratie notarială privind completarea contributiei in cazul in care persoana varstnica nu acopera prin pensie contributia lunara;
ACTE NECESARE PENTRU ASISTAREA PERSOANELOR VARSTNICE IN VEDEREA INCHEIERII UNUI ACT DE INTRETINERE
   - Cerere sau adresa de la notariat;
   - Copie de pe buletinul persoanei varstince si a persoanei ce urmeaza sa ia;
   - Acordul persoanei varstince;
   - Declaratia persoanei ce urmeaza sa preia intretinerea ca respecta clauzele specificate in contract;
ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL PANA LA VARSTA DE 2/3 ANI
STATUT DE SALARIAT
   - ADEVERINTA TIP COMPLETATA LA ANGAJATOR;
   - DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI DE MUNCA DE LA ANGAJATOR;
   - COPII ACTE STARE CIVILA :COPIE CARTI DE IDENTITATE PARINTI,COPII CERTIFICAT DE CASATORIE, COPII CERTIFICATE DE NASTERE COPIL/COPII, COPII CERTFICATE DE NASTERE PENTRU PARINTII NECASATORITI LEGITIM, COPIE LIVRET DE FAMILIE;
   - CERERE TIP COMPLETATA;
   - DECLARATIE COMPLETATA;
   - EXTRAS DE CONT;
   - DOSAR CU SINA;
   - ADEVERINTA CU STAGIUL DE COTIZARE DE LA CASA DE PENSII;
   - CONSIMTAMANT DE PRELUCRARE DATECU CARACTER PERSONALE PENTRU AMBII PARINTI (model primarie);
ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE STIMULENT DE INSERTIE PANA LA VARSTA DE 3 ANI A COPILULUI
STATUT DE SALARIAT- pentru persoanele care solicita direct stimulent de insertie
   - ADEVERINTA TIP COMPLETATA LA ANGAJATOR;
   - ADEVERINTA ANGAJATOR CA SOLICITANTUL ISI CONTINUA ACTIVITATEA;
   - COPII ACTE STARE CIVILA :COPIE CARTI DE IDENTITATE PARINTI,COPII CERTIFICAT DE CASATORIE, COPII CERTIFICATE DE NASTERE COPIL/COPII, COPII CERTFICATE DE NASTERE PENTRU PARINTII NECASATORITI LEGITIM, COPIE LIVRET DE FAMILIE;
   - CERERE TIP COMPLETATA;
   - DECLARATIE COMPLETATA;
   - EXTRAS DE CONT PENTRU TITULARUL PRESTATIEI;
   - DOSAR CU SINA;
   - ADEVERINTA CU STAGIUL DE COTIZARE DE LA CASA DE PENSII;
   - CONSIMTAMANT DE PRELUCRARE DATECU CARACTER PERSONALE PENTRU AMBII PARINTI (model primarie);
   - DECLARATIE TIP COMPLETATA ( model primarie);
   - DACA MAMA NU A LUCRAT SI TATAL SOLICITA PRESTATIA , ADEVERINTA DE LA MEDICUL DE FAMILIE CA NU A BENEFICIAT DE CONCEDIUL DE MATERNITATE;
   - DACA MAMA A LUCRAT SI TATAL SOLICITA PRESTATIA, ADEVERINTA DE LA ANGAJATOR CU PERIOADA CONCEDIULUI DE MATERNITATE .
ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL PANA LA VARSTA DE 2/3 ANI
ELEVE/STUDENTE/SOMAJ
   - ADEVERINTA TIP COMPLETATA ( SCOALA /FACULTATE / ADEVERINTA TIP COMPLETATA DE CATRE A.J.O.F.M. DAMBOVITA);
   - DECIZIA DE INCETARE A SOMAJULUI;
   - ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE CU PERIOADA CONCEDIULUI DE MATERNITATE ( daca este cazul) ;
   - COPII ACTE STARE CIVILA :COPIE CARTI DE IDENTITATE PARINTI,COPII CERTIFICAT DE CASATORIE, COPII CERTIFICATE DE NASTERE COPIL/COPII, COPII CERTFICATE DE NASTERE PENTRU PARINTII NECASATORITI LEGITIM;
   - CERERE TIP COMPLETATA;
   - EXTRAS DE CONT ( titularul prestatiei );
   - CONSIMTAMANT DE PRELUCRARE DATECU CARACTER PERSONALE PENTRU AMBII PARINTI (model primarie);
   - DECLARATIE TIP COMPLETATA ( model primarie);
   - DOSAR CU SINA.
ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL PANA LA VARSTA DE 2/3 ANI
ACTIVITATI INDEPENDENTE
   - DECIZIA DE IMPUNERE DEFINITIVA PE ANUL ANTERIOR NASTERII COPILULUI;
   - DECIZIA DE IMPUNERE ANTICIPATA PE ANUL IN CURS;
   - ADEVERINTA DE FISC CU IMPOZITUL PLATIT;
   - DECIZIA DE LA REGISTRUL COMERTULUI CU INCETAREA ACTIVITATII;
   - ADEVERINTA DE LA MEDIC DE FAMILIE CA A/ NU A BENEFICIAT DE CONCEDIU DE MATERNITATE;
   - ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE CU PERIOADA DE MATERNITATE;
   - COPII ACTE STARE CIVILA: COPIE CARTI DE IDENTITATE PARINTI,COPII CERTIFICAT DE CASATORIE, COPII CERTIFICATE DE NASTERE COPIL/COPII, COPII CERTFICATE DE NASTERE PENTRU PARINTII NECASATORITI LEGITIM, COPIE LIVRET DE FAMILIE;
   - CERERE TIP COMPLETATA;
   - EXTRAS DE CONT;
   - DOSAR CU SINA;
   - CUI (COPIE);
   - CONSIMTAMANT DE PRELUCRARE DATECU CARACTER PERSONALE PENTRU AMBII PARINTI (model primarie).
ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE STIMULENT DE INSERTIE PENTRU COPILUL PANA LA VARSTA DE 2/3 ANI
ACTIVITATI INDEPENDENTE
   - DECIZIA DE IMPUNERE DEFINITIVA PE ANUL ANTERIOR NASTERII COPILULUI;
   - DECIZIA DE IMPUNERE ANTICIPATA PE ANUL IN CURS;
   - ADEVERINTA DE FISC CU IMPOZITUL PLATIT;
   - CUI (COPIE);
   - ADEVERINTA DE LA MEDIC DE FAMILIE CA A/ NU A BENEFICIAT DE CONCEDIU DE MATERNITATE;
   - ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE CU PERIOADA DE MATERNITATE;
   - COPII ACTE STARE CIVILA :COPIE CARTI DE IDENTITATE PARINTI,COPII CERTIFICAT DE CASATORIE, COPII CERTIFICATE DE NASTERE COPIL/COPII, COPII CERTFICATE DE NASTERE PENTRU PARINTII NECASATORITI LEGITIM, COPIE LIVRET DE FAMILIE;
   - DECLARATIE NOTARIALA CA ISI CONTINUA ACTIVITATEA PE PERIOADA CAT BENEFICIAZA DE STIMULENT DE INSERTIE;
   - CERERE TIP COMPLETATA;
   - EXTRAS DE CONT;
   - DOSAR CU SINA.
ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE SPRIJIN LUNAR PENTRU COPILUL PANA LA VARSTA DE 2-7 ANI
   - ADEVERINTA DE LA FISC CU VENITURILE REALIZATE;
   - DECLARATIE NOTARIALA CA ARE IN CRESTERE SI INGRIJIRE COPILUL PE PERIOADA ACORDARII SPRIJINULUI LUNAR;
   - COPII ACTE STARE CIVILA PENTRU MEMBRII FAMILIEI;
   - COPIE CERTIFICAT DE HANDICAP COPIL;
   - ADEVERINTA DE LA PRIMARIE;
   - CERERE TIP COMPLETATA;
   - EXTRAS DE CONT;
   - DOSAR CU SINA.
ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI 3-7 ANI PENTRU COPILUL PANA LA VARSTA DE 3-7 ANI
   - PRELUNGIREA DECIZIEI DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI DE MUNCA 3-7 ANI;
   - ADEVERINTA DE LA D.G.A.SP.C CU VENITURILE DE CARE BENEFICIAZA PENTRU COPIL SAU CUPON;
   - ADEVERINTA DE LA FISC CU VENITURILE REALIZATE;
   - DECLARATIE CA ARE IN CRESTERE SI INGRIJIRE COPILUL PE PERIOADA ACORDARII INDEMNIZATIEI;
   - COPII ACTE STARE CIVILA PENTRU MEMBRII FAMILIEI;
   - COPIE CERTIFICAT DE HANDICAP COPIL;
   - CERERE TIP COMPLETATA;
   - EXTRAS DE CONT
   - DOSAR CU SINA.
ACTE NECESARE –ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII NASCUTI IN ROMANIA
   - cerere tip;
   - dosar cu şină;
   - buletin identitate pentru ambii parinti (copie xerox);
   - certificate naştere copil (copie xerox);
   - certificat căsătorie (copie xerox);
   - extras de cont pentru titularul alocatiei.
*Petru copii nascuti in strainatate negatia in original din tara unde s-a nascut copilul care sa ateste ca nu a primit alocatie pentru copil din tara respectiva (care va fi tradusa);
   - codurile NIE ( ambii parinti si copil) din tara unde s-a nascut copilul (copie) ;
   - in cazul in care nu au negatie din tara respectiva , parintii vor da la notariat o declaratie pe propria raspundere ca nu a beneficiat de alocatie de stat pentru copil in tara unde acesta s-a născut;
ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE STIMULENT DE INSERTIE PANA LA VARSTA DE 3 ANI A COPILULUI
STATUT DE SALARIAT- persoanele care au fost in I.C.C și –au reluat activitatea
   - ADEVERINTA DE LA ANGAJATOR DIN CARE REIESE DATA DE LA CARE SI-A RELUAT ACTIVITATEA;
   - DECIZIA DE SUSPENDARE A INDEMNIZATIEI CRESTERE COPIL DE LA A.J.P.I.S Targoviste;
   - COPII ACTE STARE CIVILA :COPIE CARTI DE IDENTITATE PARINTI,COPII CERTIFICAT DE CASATORIE, COPII CERTIFICATE DE NASTERE COPIL/COPII, COPII CERTFICATE DE NASTERE PENTRU PARINTII NECASATORITI LEGITIM;
   - CERERE TIP COMPLETATA;
   - DECLARATIE COMPLETATA TITULAR ( model primarie);
   - EXTRAS DE CONT PENTRU TITULARUL PRESTATIEI;
   - DOSAR CU SINA ;
   - CONSIMTAMANT DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONALE PENTRU AMBII PARINTI (model primarie);
   - DECLARATIE TIP COMPLETATA ( model primarie).
ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINȚEI PE PERIOADA SEZONULUI RECE
   - Copie act proprietate locuinta;
   - Copie act identitate pentru toti membrii ai familiei;
   - Adeverinta de salariat cu venitul net realizat / Cupon de pensie / Cupon indemnizație somaj;
   - Adeverinta de la A.N.A.F. privind veniturile realizate de membrii familiei;
   - Copie / original factura gaze / Energia electrica (in functie de optiune);
   - Declaratie notarială pentru persoanele care nu realizează venituri;
   - Adeverinta de la asociatia de proprietari pentru persoanele care locuiesc la bloc;
   - Adeverinta de la Registrul Agricol de la primarie;
   - Certificat fiscal - Birou Taxe si Impozite;
   - Copie sau original al cartii de identitate al autoturismului detinut;
   - Copie proces verbal de receptie al centralei termice.
INTERVENTIA SI MONITORIZAREA COPIILOR AI CAROR PARINTI SUNT PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE
Reprezentantii D.A.S., identifica cazurile de copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate:
   - Intocmirea de adrese catre unitatile scolare de pe raza localitatii pentru identificarea copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate;
   - Deplasarea la domiciliului copilului/copiilor pentru a constata situația acestora si a notifica persoana in grija caruia se afla copiului cu privire la delegarea drepturilor parintesti;
   - Parintii au obligatia sa notifice D.A.S. Gaesti cu 40 de zile inainte de a pleca din tara si de a se prezenta la sediul Directiei cu urmatoarele documente:
- copie certificat nastere / CI minor;
- copie CI parinte / parinti;
- copie CI persoana careia urmeaza a-i fii delegate drepturile.
   - Copie hotarare judecătorească definitivă de stabilire a domiciliului minorului (pentru copii ai caror parinti sunt divortati).

*Sprijin in completarea cererii privind delegarea drepturilor parintesti adresata instantei judecatoresti
Consiliere si monitorizare pentru cei ce au delegate drepturile parintesti